Egzamin dla I roku - szczegółowe informacje

W imieniu wykładowców prowadzących kurs pt. Jakość życia w późnej dorosłości przekazujemy informacje nt. czekającego nas egzaminu.
- Egzamin odbędzie się po 20 marca 2018r. – w terminie wcześniej uzgodnionym ze Słuchaczami I roku
- W ramach egzaminu prosimy o opracowanie 1 wybranego tematu spośród 4 poniższych:
1) Wpływ otoczenia społecznego na jakość życia osób 60+
2) Trudne sytuacje w życiu – jak wpływają na jakość życia ?
3) „Człowiek starszy” - stereotypy – jak im przeciwdziałać?
4) Od czego zależy aktywność psychofizyczna osób 60+

-W uzgodnionym terminie w czasie 45 minut Słuchacze będą poproszeni o napisanie eseju na wybrany temat, max. na 2 kartkach formatu A4
- Przygotowując własny temat proszę odwołać się do literatury przedmiotu przekazanej na wykładzie 14.02.2018r. , zagadnień omawianych na wykładach, innych opracowań samodzielnie wybranych przez Słuchaczy.

Podczas wykładu 14.02.2018r. omówione zostaną dodatkowe kwestie i szczegóły związane z egzaminem.
Z pozdrowieniami, już teraz „trzymając kciuki” za wszystkich Słuchaczy!
Bogna Bartosz
Małgorzata Malec-Rawiński
Ilona Zakowicz

Wydarzenia