Dyrektor Narodowego Forum Muzyki - Pan Andrzej Kosendiak - kandydatem do do Tytułu "Przyjaciel Seniorów"

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia swojego poparcia nominacji Dyrektora NARODOWEGO FORUM MUZYKI, Pana Andrzeja Kosendiaka, o uzyskanie statuetki (jednej z pięciu) w konkursie organizowanym przez Centrum Seniora w czasie tegorocznych Dni Seniora.
Bardzo prosimy o pilne zgłoszenie się do naszego UTW do dyżurnych do piątku 25 sierpnia w celu podpisania swojego udziału w konkursie.
Szczególnie prosimy o poparcie tych, którzy kochają muzykę, którą proponuje nam NFM.

Wydarzenia