Błędy w harmonogramie

Wykład dr n. med. Anny Gozdowski w ramach cyklu „Nasze zdrowie w naszych rękach” odbędzie się dnia 3 listopada 2016 r. (czwartek) od 10:45 do 11:45.

Wykład otwarty w auli UTW dr hab. Magdaleny Tabernackiej p.t. „Gdzie się podział mój widok z okna. Obywatel w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” odbędzie się dnia 12 stycznia 2017 r. (czwartek) od 13:15 do 14:15.

Wydarzenia