Briefing

Wszystkich komunikatów: 38

Aktualności UTW 7 grudnia 2016 r.

1. W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Pani Kierownik dr Małgorzaty Malec- Rawiński, Zarządu UTW i Rzecznika UTW. Postanowiono zmienić nazwę cotygodniowych spotkań z BRIEFING na AKTUALNOŚCI UTW. 2. Dnia 9 grudnia 2016 r.odbędzie się XII Forum Integracyjne „Nowoczesne technologie pomocne osobom starszym” na Wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław. Nasz uniwersytet reprezentować będzie Renata Babac- Stencel –wiceprzewodnicząca Zarządu UTW’ 3. Dnia 19 grudnia 2016r (poniedziałek), przed wykładem, wręczone będą ODZNAKI UTW, tym Słuchaczom, którzy nie mogli ich odebrać podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego 2015/2016. Po wykładzie dr Walentyny Wnuk, złożymy sobie Świąteczne życzenia, podzielimy się Opłatkiem i zaśpiewamy najpiękniejsze polskie kolędy. 4. Dnia 20 grudnia 2016r. SPOTKANIE OPŁATKOWE, połączone z koncertem dla Słuchaczy UTW w Narodowym Forum Muzyki. Godzina spotkania będzie podana w ogłoszeniach i na tablicy ogłoszeń. 5. Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego zwróciła się do UTW w UWr z prośbą o objęcie opieką merytoryczną XI edycji konkursu wojewódzkiego pt. „Znam historię polskich symboli narodowych”. Zaproszono przedstawicieli UTW do pracy w Jury konkursu. Zaproszenie zostało przyjęte. O pracy naszych przedstawicieli poinformujemy. 6. Dania 25 listopada 2016r. Grupa Biesiadna „Wspomnień Czar” reprezentowała nasz uniwersytet na Przeglądzie Piosenki Senioralnej w Wiązowie. Zapisała Stanisława Warmuz


Opublikowany 2016-12-12 09:00:17 przez Sekretariat UTW
Briefing 30 listopada 2016 r.

1. Przypominamy, że od 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek) przy wejściu na zajęcia w UTW będą sprawdzane Legitymacje słuchacza UTW. 2. Zespoły działające w naszym uniwersytecie zobowiązane są do konsultowania terminów swoich wystąpień w UTW z Panią Kierownik UTW lub Panią Przewodniczącą Zarządu UTW. 3. Zgodnie z Uchwałą Zarządu UTW z dn. 30.11.2016r. wprowadza się nowy system rozliczania wydatków planowanych na działalność Sekcji, Klubów, Zespołów. W związku z tym, dowodem do rozliczenia wydatków są wyłącznie rachunki lub faktury. Szczegółowych informacji udziela Zarząd UTW . 4. Muzeum Pana Tadeusza- OSSOLINEUM -nawiązało współpracę z naszym uniwersytetem. Zaproponowano wydarzenia dla seniorów w 2016 r. Muzeum zaprasza na cykliczne wykłady poświęcone tradycjom szlacheckim oraz losom świadków i bohaterów najnowszej historii Polski. Cykl I. SOBOTY Z HISTORIĄ (raz w miesiącu) sobota, 17 grudnia 2016, godz. 16.00 Co jest świętem kościelnym i świętem rodziny. O świętowaniu w szlacheckim dworze. Wstęp wolny Cykl II. NIEDZIELNE HISTORIE - cykliczne spotkania ze specjalistami z Muzeum, którzy przybliżą ekspozycję, historie i tajemnice z nimi związane. 4 grudnia 2016 o godz.12.00.: Rodzinne koligacje Słowackich. Portrety Józefa Pitschmanna. Wstęp: bilet do Muzeum 10 zł, seniorzy po 75 r.ż. nie płacą.


Opublikowany 2016-12-01 12:39:19 przez Sekretariat UTW
Briefing 23 listopada 2016 r.

1. Prowadzone są rozmowy z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu na temat warsztatów teatralnych dla słuchaczy naszego uniwersytetu. 2. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w szkoleniu „Jak nie sparzyć się barszczem”. Termin 1 grudnia 2016r. Miejsce – IX LO ul. Piotra Skargi31 godz. 9:00. Informacje na tablicy ogłoszeń. 3. Aplikujemy o środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Wsparcie dla uniwersytetów trzeciego wieku”. Zgłaszamy Projekt – UCZYĆ – TWORZYĆ- WSPIERAĆ - UTW. 4. 15 listopada 2016r. zorganizowano DZIEŃ MIĘDZYPOKOLENIOWY W HALI STULECIA, w ramach którego odbyło się się FORUM podsumowujące Projekt „Miasto Pokoleń 2016.– edukacja do starości i w starości”. Za czynny udział w Tym Projekcie specjalny List z podziękowaniem otrzymali: Emilia Nowaczyk, Anna Sokołowska, Jagoda Jenczelewska, Wanda Paszke, Anna Gozdowski, Maria Zatorska, Łukasz Kaleciński i Wanda Dąbrowska – słuchacze naszego uniwersytetu. 5. 16 listopada odbyła się II Debata „Opieka medyczna osób starszych na Dolnym Śląsku” zorganizowana przez Departament Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego we współpracy z Zespołem dolnośląskich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz UTW zrzeszone w Federacji UTW (z siedzibą we Wrocławiu). W Debacie udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych. Za pomoc w sekretariacie spotkania Organizatorzy dziękują Paniom - Heni Drobek, Krysi Prask i Grażynce Zgud z naszego UTW. 6. W dniu 18 listopada 2016 odbyło się w Wałbrzychu posiedzenie Rady Federacji UTW. Spotkanie poświęcone było sytuacji w Federacji po rezygnacji prezesa Federacji dra Aleksandra Kobylarka z zajmowanej funkcji. Zgodnie ze statutem do czasu Walnego Zebrania Rada powierza pełnienie funkcji prezesa Federacji Pani dr Marcie Koszczyc. Walne Zebranie Federacji UTW odbędzie się 9 lutego 2017 r. Zapisała Stanisława Warmuz


Opublikowany 2016-11-25 08:16:41 przez Sekretariat UTW
Briefing 9 listopada 2016 r.

MIŁA WIADOMOŚĆ! Pani Stanisława Zaleska, wieloletnia Słuchaczka naszego uniwersytetu w listopadzie ukończy STO lat!!!. Szanownej Jubilatce życzymy zdrowia, wielu pięknych, dobrych dni i przyjaciół serdecznych. 1. 15 listopada 2016 w Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbędzie się „Dzień międzypokoleniowy” –panel dyskusyjny na temat realizacji Programu „Miasto Pokoleń” – edukacja społeczna na temat osób starszych i procesu starzenia się. W Projekcie „Miasto Pokoleń 2016” brali udział Słuchacze naszego UTW. 2. 16 listopada 2016 r. odbędzie się II Debata „OPIEKA MEDYCZNA DOLNOŚLĄSKICH SENIORÓW” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Do udziału w Debacie zaproszono Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora i Organizacje senioralne działające na Dolnym Śląsku. Stanisława Warmuz


Opublikowany 2016-11-14 11:24:03 przez Sekretariat UTW
Briefing 26 października 2016 r.

1. PILNE! Do korzystających z pilota do bramy wjazdowej przy Instytucie Pedadgogiki. Proszę skontaktować się z Zarządem UTW lub Panią Magdą Wites-Czerwińską z sekretariatu UTW w celu uregulowania spraw związanych z korzystaniem z wymienionego urządzenia (dotyczy wszystkich posiadaczy pilota). 2. Przypomnienie: Do 10 listopada 2016r. proszę składać do Zarządu UTW plany działalności wraz z określeniem potrzeb finansowych Sekcji, Klubów, Zespołów w celu sporządzenia Preliminarza wydatków w roku akad. 2016/2017,. 3. Na prośbę Dyrekcji Przedszkola nr 47 przy ul. Różyckiego we Wrocławiu, Sekcja Pomocy Wzajemnej pod kierunkiem Pani Stanisławy Wabiszczewicz, nawiąże kontakt z Przedszkolem w celu ustalenia zasad współpracy UTW i Przedszkola nr 47. 4. Jak założyć Uniwersytet Trzeciego Wieku we Lwówku? Na to pytanie, na prośbę zainteresowanych osób, odpowiedzą – Pani Kierownik UTW dr Małgorzata Malec – Rawiński, Pani Przewodnicząca Zarządu – Mila Nowaczyk i Stanisława Warmuz. Te same osoby będą odpowiadać na podobne, pojawiające się pytania. Zapisała Stanisława Warmuz


Opublikowany 2016-10-27 20:53:55 przez Sekretariat UTW
Briefing 19 października 2016 r.

1. W spotkaniach nazywanych Briefingiem, od nowego roku akademickiego uczestniczą: Pani kierownik UTW – dr Małgorzata Malec-Rawiński, członkowie Zarządu UTW i Stanisława Warmuz (rzecznik). 2. W auli UTW 18 października 2016 odbywało się XXIX Forum Pedagogów na temat: „Dom rodzinny w doświadczeniu (auto) biograficznym”. Pan Profesor Andrzej Ładyżyński (organizator Forum) składa serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pomoc przy organizacji Forum Paniom- Janinie Żywickiej, Grażynie Zgud, Annie Andrzejewskiej, Ludmile Lewandowskiej, Janinie Zamośnej, Teresie Znaińskiej, Ali Mitońskiej – Słuchaczkom UTW. 3. Przedstawiciele naszego uniwersytetu uczestniczyli w uroczystościach z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2016/2017: UTW w Głuszycy k/ Wałbrzycha – dr Walentyna Wnuk – przewodnicząca Rady Naukowej UTW (wykład inauguracyjny), Stanisława Warmuz – rzecznik UTW, Wanda Dąbrowska (zajęcia z Gimnastyki mózgu) 4. W uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego w UTW im. Jana Pawła II we Wrocławiu uczestniczyć będą: Mila Nowaczyk – przewodnicząca Zarządu UTW, Janina Żywicka i Tosia Pruchniak z Zarządu UTW w dniu 22 października 2016r. 5. 70 lat działalności obchodzi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W uroczystościach związanych z tym wydarzeniem uczestniczyć będą - Renata Babac-Stencel –wiceprzewodnicząca Zarządu UTW i Honorata Hajłasz z Zarządu UTW oraz Panie z Sekcji Kultury Fizycznej UTW w dniach 20 – 22 października 2016 r. 6. Na NOWĄ stronę naszego uniwersytetu NIE wchodzimy z przeglądarki (np. Google), lecz wpisujemy adres: www.utw.uni.wroc.pl w odpowiednie miejsce adresowe. zapisała: Stanisława Warmuz


Opublikowany 2016-10-20 09:49:52 przez Sekretariat UTW
Briefing 12 października 2016r.

1. W dniu 10 października 2016 r. rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Zgodnie z Regulaminem UTW 674 dotychczasowych Słuchaczy potwierdziło swój udział w zajęciach ( w tym - 15 osób zawiesiło uczestnictwo na 1 rok). Wpłynęło 137 podań o przyjęcie do UTW. W wyniku rozmów z kandydatami, przyjęto 81 nowych Słuchaczy. 2. Pani Renata Stencel - wiceprzewodnicząca Zarządu UTW, będzie uczestniczyć w uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Otwartym przy Uniwersytecie Przyrodniczym w dniu 13.10.2016 r. 3. Na zaproszenie Pani Lidii Geringer de Oedenberg, posłanki do Europarlamentu, wyjadą do Brukseli Panie Mila Nowaczyk i Teresa Słabińska w dniach 16-19 października 2016r. 4. 24.10.2016 r. po wykładzie odbędzie się zebranie Rady Słuchaczy UTW. 5. Przypomnienie: 16. 10 2016r. o godz. 12.30 w kościele p.w. św. Elżbiety na ul. Grabiszyńskiej odbędzie się Msza św. z okazji nowego roku akademickiego. 6. Nowa strona internetowa UTW – www.utw.uni.wroc.pl Stanisława Warmuz


Opublikowany 2016-10-17 22:31:12 przez Sekretariat UTW
Briefing 6 października 2016r.

I. 6 października 2016r. odbyło się zebranie Zarządu UTW w UWr z udziałem Kierownika UTW Panią dr Małgorzatą Malec – Rawiński. II. 7 października 2016r. odbędzie się spotkanie Słuchaczy I roku z Kierownikiem, Zarządem UTW oraz Opiekunem Panią Ingą Rombalską. III. 10 października 2016r Inauguracja roku akad. 2016/2017 Utw w UWr. Wykład inauguracyjny „Liczba, jako fundament Wszechświata” wygłosi JM Rektor UWr- prof. gr hab. Adam Jezierski. IV. Powstaje nowa strona internetowa naszego uniwersytetu: www.utw.uni.wroc.pl V. Październik to czas inauguracji nowego roku akad. Otrzymaliśmy zaproszenia na te uroczystości: - UTW Uniwersytet Medyczny - reprezentuje nasz UTW Pani Mila Nowaczyk – Przewodnicząca Zarządu UTW w UWr - UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym – nasz UTW reprezentuje Stanisława Warmuz- rzecznik UTW. VI. Przedstawiciele naszego uniwersytetu uczestniczyli w wydarzeniach senioralnych: Senioralia połączone z Jubileuszem V- lecia Kołobrzeskiego UTW . Uczestniczyli – Pani Renata Stencel i Pan Andrzej Wołoszyn. Konferencja w Sejmie „ Rady Seniorów – partnerstwo z samorządem” – uczestniczyła Pani Teresa Hyżak ( 1.10. 2016r.) Obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji- Warszawa 3. 10. 2016r. Naszym przedstawicielem do OPS jest Przewodnicząca Zarządu UTW –Pani Emilia Nowaczyk. VII. Muzyczna Inauguracja roku akad. w uniwersytetach trzeciego wieku. Spotkanie liderów UTW 10. 10. 2016r w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu. VIII. We Wrocławiu przebywa Grupa Słuchaczy UTW z Niemiec. W spotkaniu z wymienioną Grupą wezmą udział: dr M. Malec – Rawiński, Teresa Szewioła (Sekcja Turystyczna), Romana Matkowska – tłumacz, Anna Gozdowski. Stanisława Warmuz


Opublikowany 2016-10-09 08:33:44 przez Sekretariat UTW