Briefing 30 listopada 2016 r.

1. Przypominamy, że od 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek) przy wejściu na zajęcia w UTW będą sprawdzane Legitymacje słuchacza UTW.
2. Zespoły działające w naszym uniwersytecie zobowiązane są do konsultowania terminów swoich wystąpień w UTW z Panią Kierownik UTW lub Panią Przewodniczącą Zarządu UTW.
3. Zgodnie z Uchwałą Zarządu UTW z dn. 30.11.2016r. wprowadza się nowy system rozliczania wydatków planowanych na działalność Sekcji, Klubów, Zespołów. W związku z tym, dowodem do rozliczenia wydatków są wyłącznie rachunki lub faktury. Szczegółowych informacji udziela Zarząd UTW .
4. Muzeum Pana Tadeusza- OSSOLINEUM -nawiązało współpracę z naszym uniwersytetem. Zaproponowano wydarzenia dla seniorów w 2016 r. Muzeum zaprasza na cykliczne wykłady poświęcone tradycjom szlacheckim oraz losom świadków i bohaterów najnowszej historii Polski.
Cykl I. SOBOTY Z HISTORIĄ (raz w miesiącu)
sobota, 17 grudnia 2016, godz. 16.00
Co jest świętem kościelnym i świętem rodziny. O świętowaniu w szlacheckim dworze. Wstęp wolny
Cykl II. NIEDZIELNE HISTORIE - cykliczne spotkania ze specjalistami z Muzeum, którzy przybliżą ekspozycję, historie i tajemnice z nimi związane.
4 grudnia 2016 o godz.12.00.: Rodzinne koligacje Słowackich. Portrety Józefa Pitschmanna. Wstęp: bilet do Muzeum 10 zł, seniorzy po 75 r.ż. nie płacą.