Briefing 23 listopada 2016 r.

1. Prowadzone są rozmowy z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu na temat warsztatów teatralnych dla słuchaczy naszego uniwersytetu.
2. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w szkoleniu „Jak nie sparzyć się barszczem”. Termin 1 grudnia 2016r. Miejsce – IX LO ul. Piotra Skargi31 godz. 9:00. Informacje na tablicy ogłoszeń.
3. Aplikujemy o środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Wsparcie dla uniwersytetów trzeciego wieku”. Zgłaszamy Projekt – UCZYĆ – TWORZYĆ- WSPIERAĆ - UTW.
4. 15 listopada 2016r. zorganizowano DZIEŃ MIĘDZYPOKOLENIOWY W HALI STULECIA, w ramach którego odbyło się się FORUM podsumowujące Projekt „Miasto Pokoleń 2016.– edukacja do starości i w starości”. Za czynny udział w Tym Projekcie specjalny List z podziękowaniem otrzymali: Emilia Nowaczyk, Anna Sokołowska, Jagoda Jenczelewska, Wanda Paszke, Anna Gozdowski, Maria Zatorska, Łukasz Kaleciński i Wanda Dąbrowska – słuchacze naszego uniwersytetu.
5. 16 listopada odbyła się II Debata „Opieka medyczna osób starszych na Dolnym Śląsku” zorganizowana przez Departament Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego we współpracy z Zespołem dolnośląskich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz UTW zrzeszone w Federacji UTW (z siedzibą we Wrocławiu). W Debacie udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych. Za pomoc w sekretariacie spotkania Organizatorzy dziękują Paniom - Heni Drobek, Krysi Prask i Grażynce Zgud z naszego UTW.
6. W dniu 18 listopada 2016 odbyło się w Wałbrzychu posiedzenie Rady Federacji UTW. Spotkanie poświęcone było sytuacji w Federacji po rezygnacji prezesa Federacji dra Aleksandra Kobylarka z zajmowanej funkcji. Zgodnie ze statutem do czasu Walnego Zebrania Rada powierza pełnienie funkcji prezesa Federacji Pani dr Marcie Koszczyc. Walne Zebranie Federacji UTW odbędzie się 9 lutego 2017 r.

Zapisała Stanisława Warmuz