Aktualności UTW 7 grudnia 2016 r.

1. W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Pani Kierownik dr Małgorzaty Malec- Rawiński, Zarządu UTW i Rzecznika UTW. Postanowiono zmienić nazwę cotygodniowych spotkań z BRIEFING na AKTUALNOŚCI UTW.
2. Dnia 9 grudnia 2016 r.odbędzie się XII Forum Integracyjne „Nowoczesne technologie pomocne osobom starszym” na Wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław. Nasz uniwersytet reprezentować będzie Renata Babac- Stencel –wiceprzewodnicząca Zarządu UTW’
3. Dnia 19 grudnia 2016r (poniedziałek), przed wykładem, wręczone będą ODZNAKI UTW, tym Słuchaczom, którzy nie mogli ich odebrać podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego 2015/2016. Po wykładzie dr Walentyny Wnuk, złożymy sobie Świąteczne życzenia, podzielimy się Opłatkiem i zaśpiewamy najpiękniejsze polskie kolędy.
4. Dnia 20 grudnia 2016r. SPOTKANIE OPŁATKOWE, połączone z koncertem dla Słuchaczy UTW w Narodowym Forum Muzyki. Godzina spotkania będzie podana w ogłoszeniach i na tablicy ogłoszeń.
5. Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego zwróciła się do UTW w UWr z prośbą o objęcie opieką merytoryczną XI edycji konkursu wojewódzkiego pt. „Znam historię polskich symboli narodowych”. Zaproszono przedstawicieli UTW do pracy w Jury konkursu. Zaproszenie zostało przyjęte. O pracy naszych przedstawicieli poinformujemy.
6. Dania 25 listopada 2016r. Grupa Biesiadna „Wspomnień Czar” reprezentowała nasz uniwersytet na Przeglądzie Piosenki Senioralnej w Wiązowie.

Zapisała Stanisława Warmuz