Aktualności UTW 6 marca 2017 r.

1. 27 lutego 2017r. odbyło się spotkanie liderów uniwersytetów trzeciego wieku biorących udział w Projekcie- UTW: UCZYĆ – TWORZYĆ – WSPIERAĆ. Przedstawiono zadania i sposoby ich realizacji. W I etapie realizacji projektu przewidziano spotkania uniwersytetów – partnerów projektu. Informacje o spotkaniach będziemy przekazywać na bieżąco.
2. Zakupiono 20 nowych komputerów za około 20 tysięcy złotych. Gratuluję uczestnikom warsztatów komputerowych możliwości pracy na dobrym sprzęcie.
3. Do JURY Konkursu „Znam historię polskich symboli narodowych”, organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 93 zaproszono Słuchaczy UTW – Panią Annę Sokołowską i Pana Mieczysława Dąbrowskiego. Dolnośląski finał tego Konkursu odbędzie się 13 marca 2017r .
4. 6 marca 2017 r. w późnych godzinach popołudniowych odwiedziła nasz uniwersytet Grupa Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mińsku. W spotkaniu uczestniczyła Pani Kierownik UTW dr Małgorzata Malec –Rawiński i niewielka Grupa naszych Słuchaczy. Paniom z Sekcji Organizacyjno- Integracyjnej dziękujemy za przygotowanie skromnego poczęstunku.

Zapisała- Stanisława Warmuz