Aktualności UTW 4 stycznia 2017 r.

1. WARSZTATY TEATRALNE. 5 stycznia 2017r. o godz. 13.15 w auli UTW odbędą się rozmowy ze Słuchaczami w sprawie uczestnictwa w zajęciach teatralnych. Warsztaty poprowadzi mgr Beata Rakowska.
2. Wykłady z historii Wrocławia (od II semestru ) poprowadzi prof. dr hab. Stanisław Rosik.
3. Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy CKZiU jest organizatorem XI Dolnośląskiego Forum UTW (2 czerwca 2017r).
W ramach Forum odbędą się konkursy:
- Konkurs plastyczny na plakat o tematyce przewodniej "Mosty międzypokoleniowe".
- Konkurs literacki pn. "Humor łączy pokolenia".
Zapraszamy Słuchaczy naszego uniwersytetu do udziału w konkursach.
4. Przed wykładem w poniedziałek 9 stycznia 2017r. organizatorzy wydarzenia „AKCJA INTERAKCJA! Sprawdź swoje leki z farmaceutą” przedstawią informację o terminie i zaproszą do udziału w wydarzeniu.

Zapisała Stanisława Warmuz