Aktualności UTW 30.10.2017 r.

1. Uniwersytety Trzeciego Wieku mogą być i w zasadzie są placówkami badań w zakresie edukacji do starości i edukacji w starości.
Do naszego uniwersytetu często zgłaszają się magistranci i doktoranci z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia badań. Kierownik i Zarząd UTW zwracają się do Słuchaczy z prośbą o życzliwe przyjęcie i udział w proponowanych badaniach.
2. Przypominamy: Legitymację Słuchacza można odbierać w poniedziałki przed wykładem – korytarz II piętro, lub w środę i czwartek – godzinach 10.00- 14.00- pokój nr 6 w UTW.
3. Październik był miesiącem uroczystych inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Przedstawiciele naszego UTW uczestniczyli w uroczystych inauguracjach w Uniwersytetach Medycznym i Ekonomicznym , w Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w inauguracjach połączonych z obchodami Jubileuszu 10 -lecia w Milickim ,Oleśnickim i Świdnickim UTW.