Aktualności UTW - 29.01.2018 r.

1.Od 1-go marca 2018 r. sekretariat naszego UTW będzie prowadzony przez p. Izabelę Bal-Olszewską. Zastąpi ona, na tym stanowisku, odchodzącą p. Magdę Wites-Czerwińską.
2.Wznowione zostają indywidualne konsultacje psychologiczne dla słuchaczy UTW. Pierwsze spotkanie planuje się w dniu 5 lutego br., w godzinach 9 – 10, w sali nr 5.
3. 12 lutego o godz.12-tej odbędzie się, w ramach wykładu audytoryjnego, spotkanie z aktorem i poetą p. Dariuszem Bereskim.
4. Słuchacze UTW zostali zaproszeni do udziału w realizacji projektu edukacyjnego SILVER-CODE „Język angielski dla seniorów”. Szczegóły przedsięwzięcia są w trakcie uzgadniania.
5.Zarząd UTW kadencji 2013 - 2017 zwołuje na dzień 12 lutego Ogólne Sprawozdawcze Zebranie Słuchaczy, za rok akademicki 2016/2017. Odbędzie
się ono w auli na drugim piętrze, o godz. 13.15 po wykładzie audytoryjnym.