Aktualności UTW 27.11.2017 r.

BRIEFING 27 listopada 2017r.
1. W ramach projektu „60 plusów Aktywności Seniora” w dniu 22 listopada 2017r. odbyła się Konferencja „Profilaktyka procesów otępiennych” zorganizowana przez Fundację Atena z Oławy we współpracy z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD), Dolnośląskim Zespołem Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, UTW w Uniwersytecie Wrocławskim, Świdnickim UTW z Federacji UTW we Wrocławiu i Stowarzyszeniem Dolnośląscy Seniorzy. Przedstawiciele UTW w UWr brali udział w obradach i pracowali w sekretariacie Konferencji.
2. Konferencja podsumowująca Projekt UTW: Uczyć- Tworzyć – Wspierać odbyła się 24 listopada 2017 r. w Oratorium Marianum UWr. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Konferencji wzięły udział delegacje z uniwersytetów realizujących Projekt: UTW w Uniwersytecie Wrocławskim – lider Projektu oraz Strzeliński UTW, UTW w Oławie, UTW w Głuszycy, UTW przy CKUiZ w Legnicy, Transgraniczny UTW w Zgorzelcu, Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku przy Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu i założony w ramach Projektu UTW w Gryfowie Śląskim. Bardzo dobrze oceniona realizacja z przewodnim wskazaniem „Więcej takich projektów i dobrej współpracy”. Wiele podziękowań i słów uznania za udział Projekcie skierowano do Grupy Superwizorów z naszego uniwersytetu. Członkowie Sekcji Organizacyjno- Integracyjnej z wielkim zaangażowaniem pracowali w części organizacyjnej Projektu i Konferencji.
3. 27 listopada 2017r. na zebraniu Rady Słuchaczy UTW UWr. omówiono plany pracy, zatwierdzono plany finansowe Sekcji i Zespołów UTW.
Przewodniczący Zarządu UTW Jerzy Sosnowski zwrócił się do przewodniczących Sekcji , kierowników Zespołów z prośbą o włączenie do planów działalności w przyszłym roku kalendarzowym, tematyki związanej z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Zaproponował :
- Dni Otwarte UTW w UWr. w miesiącu maju 2018r. z otwarciem się na środowisko senioralne Wrocławia.
- Zorganizowanie Wakacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w miesiącach letnich 2018r. W zaproponowanych zajęciach oprócz słuchaczy UTW mogłyby uczestniczyć inne osoby w wieku 60+.
- Poczynienie starania o ufundowanie oraz nadanie uniwersytetowi Sztandaru jako znaku i symbolu UTW w Uniwersytecie Wrocławskim.
Następnie zgłosił pewne propozycje związane z działalnością naszego uniwersytetu: -poddać pod dyskusję i do akceptacji słuchaczy projekt „Znaczka UTW” jako znaku rozpoznawczego Słuchacza UTW.
Zarząd UTW w UWr zaprasza do dyskusji i zgłaszania rozwiązań w w/w sprawach. Na pomysły oczekujemy do końca grudnia 2017 r.

Zapisała Stanisława Warmuz