Aktualności UTW 24 kwietnia 2017 r.

1. Przypominamy – Walne Zebranie Słuchaczy i wybory do Zarządu UTW odbędą się 15 maja 2017 r. Zachęcamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Wybierzemy Zarząd UTW, który przez kolejne 4 lata będzie podejmował decyzje dotyczące działalności uniwersytetu i naszego udziału w życiu społeczności uniwersyteckiej.
2. Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu zaprasza swoich członków na zajęcia w Letniej Akademii Seniora „SENIOR LIDER”. Z naszego uniwersytetu udział w zajęciach wezmą: Teresa Hyżak i Bronisława Strzelecka. (Projekt współfinansowany z ze środków Rządowego Projektu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.)
3. Ważne!! Faktury i rachunki za zakupy na rzecz Sekcji, Klubów działających w naszym UTW należy składać w Sekretariacie UTW w poniedziałki!!
4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu obchodził 10-lecie swojej działalności. W uroczystościach dnia 06.04.2017 r. związanych z tym wydarzeniem udział wzięła Emilia Nowaczyk – Przewodnicząca Zarządu UTW.
5. Jubileusz 10-lecia działalności obchodził Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie. W uroczystości jubileuszowej (22.04.2027) udział wzięły- Emilia Nowaczyk, Teresa Hyżak i Bronisława Strzelecka oraz Przewodnicząca Rady Naukowej UTW- dr Walentyna Wnuk.
6. Dnia 24.04.2017r. Pani Lidia Geringer de Oedenberg, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, wygłosiła wykład na temat Aktualności z Parlamentu Europejskiego. Przed wykładem obdarowała Słuchaczy nasionami w zestawie Kwietna łąka z następującym przesłaniem: W kobiercu kwitnącej łąki skromne pojedyncze maki, chabry i rumianki zachwycają zjednoczoną wielobarwną urodą. W Europie wielu narodów, kultur i tradycji, połączeni w jednej Wspólnocie, jesteśmy silni i bezpieczni dopóki żyjemy w symbiozie jak kwiaty na łące.