Aktualności UTW 18 stycznia 2017 r.

I. W Gryfowie 24 stycznia 2017 r. odbędzie się spotkanie informacyjno – organizacyjne w celu powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nasz uniwersytet reprezentować będą i przedstawią działalność UTW: dr Walentyna Wnuk - przewodnicząca Rady Naukowej UTW, Emilia Nowaczyk- przewodnicząca Zarządu UTW, Renata Babac - Stencel – wiceprzewodnicząca Zarządu UTW, Teresa Hyżak – członek Zarządu UTW, Stanisława Warmuz- rzecznik UTW.

II. W związku z realizacją międzynarodowego projektu „Uczenie się starszych mężczyzn w społecznościach lokalnych” dr Małgorzata Malec- Rawiński (kierownik UTW) wyjeżdża z Wrocławia na okres 1 miesiąca (luty 2017) w celu przeprowadzenia zaplanowanych badań. Zastępstwo, na czas nieobecności Pani Kierownik, sprawować będzie dr Bogna Bartosz (Z-ca Dyrektora ds. ogólnych Instytutu Psychologii UWr).

III. Dnia 9 lutego 2017r. odbędzie się Walne Zebranie członków Federacji UTW (z siedzibą we Wrocławiu). W porządku obrad przewidziano sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Federacji UTW w roku 2016, oraz wybór Prezesa Rady Federacji UTW. Z upoważnienia Pani Kierownik UTW nasz uniwersytet reprezentować będą - Stanisława Warmuz i Emilia Nowaczyk – Przewodnicząca Zarządu UTW.

Zapisała Stanisława Warmuz