Aktualności UTW 15.01.2018

1.Słuchacze I roku zobowiązani są do złożenia indeksów po zakończeniu zajęć w pierwszym semestrze ( tj. po 14.02.2018r.) w pok. nr 6.
2. Przypominamy, że słuchacze UTW , zgodnie z Regulaminem UTW, mają obowiązek punktualnego przychodzenia na zaplanowane zajęcia.
3. Ponawiamy prośbę : do sal wykładowych i auli nie wnosimy kawy; wyłączamy ( wyciszamy) telefony komórkowe przed wszystkimi zajęciami.
4. Planowane jest wznowienie współpracy z zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku ( Ukraina, Białoruś , Czechy).
5. W najbliższym czasie nawiązana zostanie współpraca z Muzeum Współczesnym we Wrocławiu.
6. W związku z organizacją II Forum Senioralnego we Wrocławiu odbędzie się spotkanie (pod koniec stycznia) Zarządu UTW z przedstawicielem Wrocławskiego Centrum Seniora w celu omówienia i zaplanowania form współpracy.

Spisała- Bronisława Strzelecka