Aktualności UTW 15 maja 2017 r.

1. Spotkanie z dr Walentyną Wnuk autorką książki „Obrazy starości myślą malowane” dn. 18 maja 2017 roku w Angel Care ul. Dyrekcyjna 5-7 godz. 10:00.
2. Zakończenie roku akademickiego 2016/2017 w dniu 22 maja 2017r. godz. 12:00 w gmachu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ul. Uniwersytecka 7/10 - III p.
3. Spotkanie autorskie z dr Walentyną Wnuk w dniu 22 maja 2017r. w Centrum Seniora Pl. Dominikański godz. 14:00.
4. Przewodnicząca Zarządu UTW w UWr zaprasza członków Zarządu na zebranie w dniu 1 czerwca o godz. 17:00.
5. Dnia 2 czerwca 2017 r. odbędzie się XI Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Legnicy. Przedstawiciele naszego UTW będą uczestniczyć.
6. Na zaproszenie p. Lidii Geringer de Oedenberg (posłanki do Europarlamentu) wyjeżdżają do Brukseli w dniu 25.06.2017r. Panie Teresa Hyżak i Maria Zatorska.
7. Mokotowski UTW obchodzi 35-lecie działalności. Na uroczystościach jubileuszowych w dniu 30.06.2017 r. - 2.07 2017 r. nasz uniwersytet reprezentować będą Panie Emilia Nowaczyk i Teresa Słabińska.
8. Na Walnym Zebraniu Słuchaczy UTW w dniu 15 maja 2017r. wybrano Zarząd UTW na kadencję 2017 – 2021. Więcej na stronie www.utw.uni.wroc.pl.