Aktualności UTW 15 luty 2017 r.

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do MNiSW trafiło 85 ofert, spośród których wybrano 16 najlepszych. Wśród 16 wybranych projektów jest projekt- UTW: UCZYĆ – TWORZYĆ – WSPIERAĆ, zgłoszony przez Uniwersytet Wrocławski – Uniwersytet Trzeciego Wieku .
Do współpracy w realizacji projektu zaproszone zostały uniwersytety: Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy CKZ i U w Legnicy, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Ośrodku Sztuki w Oławie, Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelinie, Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku we Wrocławiu oraz nowopowstający Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gryfowie.
Pod koniec lutego 2017r. odbędzie się spotkanie liderów uniwersytetów w celu omówienia zadań i ustalenia harmonogramu realizacji projektu.
2. Przedstawiciele naszego uniwersytetu będą uczestniczyć w wydarzeniach, które odbędą się następujących terminach:
- 20 marca 2017r. Wrocław - Konferencja „5 lat działalności Dolnośląskich Seniorów w ramach Platformy Wiedzy oraz wymiany doświadczeń”.
- 25 marca 2017r. Zgorzelec - Zgorzeleckie spotkanie dolnośląskich seniorów pt. „Żeby życie nie bolało”
- 22 kwietnia 2017r. Nowa Ruda – X-lecie Noworudzkiego UTW „Jak nie my to kto?”

Stanisława Warmuz