Aktualności UTW 13 marca 2017 r.

1. 15 maja 2017r Walne Zebranie Słuchaczy UTW i wybory do Zarządu UTW na kadencję 2017 – 2021. Na zebraniu Rady Słuchaczy postanowiono: Sekcje, Kluby, Zespoły działające w UTW mogą zgłaszać kandydatów do nowego Zarządu. Każde zgłoszenie powinno być poparte rekomendacją ( na piśmie) Grupy zgłaszającej Kandydata. Termin zgłoszeń – 20 kwietnia 2017r. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd UTW.
2. W dniach 21-27 września 2017r. odbywać się będzie Dolnośląski Festiwal Nauki. Temat Festiwalu: NAUKA BEZ GRANIC. Sekretariat UTW przyjmuje propozycje wydarzeń, które mogą być zrealizowane w naszym UTW. Sprawa pilna. Prosimy o zgłoszenia.
3. Do Magdeburga, w dniach 20-26 marca 2017r. pojadą Panie - Anna Gozdowski, Elżbieta Koszałka, Jagoda Michalska w ramach Projektu „Nigdy nie jest za późno, aby się uczyć” koordynowanego przez dr. Aleksandra Kobylarka. Panie zaprezentują metody pracy z Seniorami w zakresie nauczania języka obcego.
4. Mokotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warszawie będzie obchodzi 30- lecie swojej działalności. Otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystości jubileuszowe w dniach 31.05- 1.06 2017r.

Zapisała – Stanisława Warmuz