Aktualności UTW 11 stycznia 2017 r.

1. Nowy lektorat. Od II semestru roku akademickim 2016/2017 w programie zajęć „Podstawy języka włoskiego”. Więcej informacji w Ogłoszeniach.
2. W maju 2017 r. odbędzie się Walne Zebranie Słuchaczy UTW podsumowujące 4-letnią kadencję pracy Zarządu UTW połączone z wyborami członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zapraszamy do pracy w nowym Zarządzie UTW. Członkowie Zarządu powinni posiadać umiejętność pracy z komputerem, znać historię powstania UTW – w szczególności historię UTW w Uniwersytecie Wrocławskim, pożądana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Praca w Zarządzie odbywa się na zasadzie wolontariatu, wymaga reprezentowania Słuchaczy UTW w środowisku senioralnym naszego miasta, województwa, niejednokrotnie w innych regionach naszego kraju i za granicą. Wskazana umiejętność współpracy międzypokoleniowej.
3. W związku z dużym zainteresowaniem lektoratem języka angielskiego sprawdzone i skorygowane zostaną listy uczestników wszystkich zajęć z języka angielskiego w celu lepszej organizacji zajęć oraz dostosowania poziomu nauczania do potrzeb Słuchaczy.

Zapisała Stanisława Warmuz