Aktualności UTW 05.02.2018 r.

1.ZAPROSZENIE. 12 lutego2018r. o godz. 12:00 wykład „Powrót do Teatru Słowa” wygłosi Pan Dariusz Bereski - aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu, poeta, radiowiec, dziennikarz. Aula IIp.
2. WAŻNE! 12 lutego 2018r. GODZ. 13:15, po wykładzie , odbędzie się zebranie ogólne słuchaczy UTW. Zarząd UTW kadencji 2013- 2017 przedstawi sprawozdanie z gospodarki finansowej za rok akad.2016/2017.
3. 2 lutego 2018r. odbyło się spotkanie Pani Kierownik UTW i Zarządu UTW z Panią Aldoną Młyńczak posłanką na Sejm RP. Tematem spotkania było zapoznanie z Programem „Pakiet Seniora”, którego założenia opierają się na 3 filarach : GODNE ŻYCIE, ZDROWE ŻYCIE i AKTYWNE ŻYCIE.
4. Na spotkaniu w Młodzieżowym Centrum Sportu we Wrocławiu przedstawiono informację o ważnych wydarzeniach sportowych w 2018r. Są to : maraton dzienny, maraton nocny i maraton spacerowy.
Maraton spacerowy zaplanowany na 8 września 2018r. przeznaczony jest dla seniorów. Nasz uniwersytet zaproszono do współorganizacji maratonu w zakresie logistyki. Słuchacze UTW mogą wziąć udział w maratonie spacerowym ( 15 km, 9 godzin) z punktami kontrolnymi np. Hala Stulecia, Narodowe Forum Muzyki i inne, z możliwością zwiedzania obiektów. W spotkaniu udział wzięli Panowie –Mieczysław Dąbrowski i Andrzej Wołoszyn.
Bardziej szczegółowe informacje zostaną podane do wiadomości zainteresowanych tym wydarzeniem sportowym słuchaczom.
Zapisała Stanisława Warmuz.