Aktualności UTW 04.12.2017 r.

1. Studenckie Koło „Inicjatyw Twórczych” zaprasza Słuchaczy UTW do udziału w Świątecznej Loterii Fantowej na rzecz podopiecznych (doświadczonych chorobą psychiczną) Fundacji „Opieka i Troska”.
Do 8 grudnia 2017r. trwa zbiórka fantów na Loterię, można je składać w siedzibie UTW.
LOTERIA w dniach 11- 12 grudnia 2017r. Losy w cenie od 5 zł. Każdy los wygrywa.
2. Otrzymaliśmy Zaproszenie na I Forum Seniorów Gazety Wrocławskiej w dniu 7 grudnia 2017r. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
3. W ramach realizacji Projektu „No too late to speak” przyjadą do naszego uniwersytetu Goście z Turcji, Włoch, Rumunii, Niemiec.
W dniach 10- 14 grudnia 2017r. Słuchacze UTW w UWr będą uczestniczyć w zajęciach teatralnych w Teatrze Grotowskiego prowadzonych przez dr Aleksandra Kobylarka oraz w zajęciach Teatrzyku Poezji prowadzonych przez Jagodę Jenczelewską. Słuchacze UTW posługujący się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym mogą uczestniczyć w spotkaniu o godzinie 16.00 w dniu 10.12.br (niedziela). Spotkanie odbędzie się w auli UTW.
4. 2 grudnia 2017r. na zaproszenie Lidii Geringer de Oedenberg(Poseł do Parlamentu Europejskiego), przedstawiciele UTW w UWr- Renata Babac- Stencel i Jerzy Sosnowski wzięli udział w XIV Seminarium „Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w VIII kadencji Parlamentu Europejskiego”. W imieniu Słuchaczy UTW złożyli życzenia i podziękowania za spotkania z Panią Poseł w Brukseli i Wrocławiu.
5. 18 grudnia 2017r. zapraszamy na występ Chóru UTW – przed wykładem o 11.45 i na występ Teatrzyku Poezji – po wykładzie. Świąteczny koncert „ Miłość w śniegu” dla Słuchaczy UTW i zaproszonych Gości odbędzie się 22 grudnia 2017r. w Narodowym Forum Muzyki. Zapisy na Koncert prowadzą codziennie Osoby pełniące dyżury w UTW oraz członkowie Sekcji Kultury.

Zapisała- Stanisława Warmuz