Aktualności UTW 23.10.2017 r.

1. W poniedziałki przed wykładem audytoryjnym, odbywają się co tydzień spotkania Kierownika UTW, Zarządu i Rzecznika UTW, podczas których omawiane są bieżące wydarzenia w UTW i sprawy istotne dla słuchaczy. Informacje na temat spotkań będą się ukazywać na stronie internetowej www.utw.uni.wroc.pl i na tablicy ogłoszeń samorządu pod hasłem „Briefing”.
2. Przypominamy: Wszystkie zajęcia w naszym UTW rozpoczynają się o ustalonej wcześniej godzinie i zgodnie z harmonogramem zajęć podanym do publicznej wiadomości. Z szacunku dla osób prowadzących i uczestniczących w zajęciach należy przestrzegać punktualnego przychodzenia na zajęcia.
3. Zgodnie z normami uczestnictwa w życiu UTW, wszystkie zmiany dotyczące zajęć programowych oraz spotkań Sekcji, Zespołów i Klubów należy zgłaszać w Sekretariacie UTW oraz umieszczać na tablicy ogłoszeń.
4. Zmiany w Sekcji Rękodzieła: Pani Teresa Tomków zrezygnowała z funkcji Przewodniczącej Sekcji. Pani Irena Łopaciuk została wybrana nową Przewodniczącą Sekcji Rękodzieła. Pani Teresie Tomków dziękujemy za sprawne i efektywne kierowanie pracami sekcji. Pani Irenie Łopaciuk życzymy powodzenia, oryginalnych pomysłów i wyrobów rękodzielniczych oraz ciekawych prezentacji.