Briefing 26 października 2016 r.

1. PILNE! Do korzystających z pilota do bramy wjazdowej przy Instytucie Pedadgogiki. Proszę skontaktować się z Zarządem UTW lub Panią Magdą Wites-Czerwińską z sekretariatu UTW w celu uregulowania spraw związanych z korzystaniem z wymienionego urządzenia (dotyczy wszystkich posiadaczy pilota).
2. Przypomnienie: Do 10 listopada 2016r. proszę składać do Zarządu UTW plany działalności wraz z określeniem potrzeb finansowych Sekcji, Klubów, Zespołów w celu sporządzenia Preliminarza wydatków w roku akad. 2016/2017,.
3. Na prośbę Dyrekcji Przedszkola nr 47 przy ul. Różyckiego we Wrocławiu, Sekcja Pomocy Wzajemnej pod kierunkiem Pani Stanisławy Wabiszczewicz, nawiąże kontakt z Przedszkolem w celu ustalenia zasad współpracy UTW i Przedszkola nr 47.
4. Jak założyć Uniwersytet Trzeciego Wieku we Lwówku? Na to pytanie, na prośbę zainteresowanych osób, odpowiedzą – Pani Kierownik UTW dr Małgorzata Malec – Rawiński, Pani Przewodnicząca Zarządu – Mila Nowaczyk i Stanisława Warmuz. Te same osoby będą odpowiadać na podobne, pojawiające się pytania.

Zapisała Stanisława Warmuz