Briefing 19 października 2016 r.

1. W spotkaniach nazywanych Briefingiem, od nowego roku akademickiego uczestniczą: Pani kierownik UTW – dr Małgorzata Malec-Rawiński, członkowie Zarządu UTW i Stanisława Warmuz (rzecznik).
2. W auli UTW 18 października 2016 odbywało się XXIX Forum Pedagogów na temat: „Dom rodzinny w doświadczeniu (auto) biograficznym”. Pan Profesor Andrzej Ładyżyński (organizator Forum) składa serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pomoc przy organizacji Forum Paniom- Janinie Żywickiej, Grażynie Zgud, Annie Andrzejewskiej, Ludmile Lewandowskiej, Janinie Zamośnej, Teresie Znaińskiej, Ali Mitońskiej – Słuchaczkom UTW.
3. Przedstawiciele naszego uniwersytetu uczestniczyli w uroczystościach z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2016/2017:
UTW w Głuszycy k/ Wałbrzycha – dr Walentyna Wnuk – przewodnicząca Rady Naukowej UTW (wykład inauguracyjny), Stanisława Warmuz – rzecznik UTW, Wanda Dąbrowska (zajęcia z Gimnastyki mózgu)
4. W uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego w UTW im. Jana Pawła II we Wrocławiu uczestniczyć będą: Mila Nowaczyk – przewodnicząca Zarządu UTW, Janina Żywicka i Tosia Pruchniak z Zarządu UTW w dniu 22 października 2016r.
5. 70 lat działalności obchodzi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W uroczystościach związanych z tym wydarzeniem uczestniczyć będą - Renata Babac-Stencel –wiceprzewodnicząca Zarządu UTW i Honorata Hajłasz z Zarządu UTW oraz Panie z Sekcji Kultury Fizycznej UTW w dniach 20 – 22 października 2016 r.
6. Na NOWĄ stronę naszego uniwersytetu NIE wchodzimy z przeglądarki (np. Google), lecz wpisujemy adres: www.utw.uni.wroc.pl w odpowiednie miejsce adresowe.

zapisała: Stanisława Warmuz