Briefing 6 października 2016r.

I. 6 października 2016r. odbyło się zebranie Zarządu UTW w UWr z udziałem Kierownika UTW Panią dr Małgorzatą Malec – Rawiński.
II. 7 października 2016r. odbędzie się spotkanie Słuchaczy I roku z Kierownikiem, Zarządem UTW oraz Opiekunem Panią Ingą Rombalską.
III. 10 października 2016r Inauguracja roku akad. 2016/2017 Utw w UWr. Wykład inauguracyjny „Liczba, jako fundament Wszechświata” wygłosi JM Rektor UWr- prof. gr hab. Adam Jezierski.
IV. Powstaje nowa strona internetowa naszego uniwersytetu: www.utw.uni.wroc.pl
V. Październik to czas inauguracji nowego roku akad. Otrzymaliśmy zaproszenia na te uroczystości:
- UTW Uniwersytet Medyczny - reprezentuje nasz UTW Pani Mila Nowaczyk – Przewodnicząca Zarządu UTW w UWr
- UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym – nasz UTW reprezentuje Stanisława Warmuz- rzecznik UTW.
VI. Przedstawiciele naszego uniwersytetu uczestniczyli w wydarzeniach senioralnych:
Senioralia połączone z Jubileuszem V- lecia Kołobrzeskiego UTW . Uczestniczyli – Pani Renata Stencel i Pan Andrzej Wołoszyn.
Konferencja w Sejmie „ Rady Seniorów – partnerstwo z samorządem” – uczestniczyła Pani Teresa Hyżak ( 1.10. 2016r.)
Obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji- Warszawa 3. 10. 2016r. Naszym przedstawicielem do OPS jest Przewodnicząca Zarządu UTW –Pani Emilia Nowaczyk.
VII. Muzyczna Inauguracja roku akad. w uniwersytetach trzeciego wieku. Spotkanie liderów UTW 10. 10. 2016r w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu.
VIII. We Wrocławiu przebywa Grupa Słuchaczy UTW z Niemiec. W spotkaniu z wymienioną Grupą wezmą udział: dr M. Malec – Rawiński, Teresa Szewioła (Sekcja Turystyczna), Romana Matkowska – tłumacz, Anna Gozdowski.

Stanisława Warmuz