Briefing

Wszystkich komunikatów: 38

Aktualności UTW 14.05.2018 r.

1.10 maja 2018r. odbyło się spotkanie Rady Naukowej UTW w UWr. Pani dr Bogna Bartosz (Kierownik UTW) i Pan Jerzy Sosnowski (Przewodniczący Zarządu UTW) przedstawili działalność uniwersytetu w roku ak. 2017/2018, omówili sprawy związane z zakończeniem roku akademickiego oraz przedstawili założenia zamierzeń edukacyjnych na nowy rok akademicki. 2.Wydarzenia w UTW UWr w dniach 14- 31 maja 2018r.: - Dzień OTWARTYCH DRZWI - 17maja 2018r. Program na plakatach i stronie internetowej UTW. - ZAKOŃCZENIE roku akademickiego 2017/ 2018 : • Msza św. – 20 maja 2018r. godz. 12.30 – Kościół p.w. św. Elżbiety ul. Grabiszyńska. • Uroczyste zakończenie roku akad. 21 maja 2018r. godz. 12.00 . Aula na Wydziale Prawa UWr. Zapraszamy wszystkich Słuchaczy. W programie przewidziano występ Orkiestry Komendy Woj. Policji. - UROCZYSTE zakończenie zajęć AKADEMII BEZPIECZNY SENIOR – 28 maja 2018r godz. 12.00 – Sala Oratorium Marianum UWr. 3. Ankieta ewaluacyjna – wypełnione ankiety można składać do 18 maja 2018r. Zapraszamy do wypełnienia Ankiety – warto mieć wpływ na działalność naszego uniwersytetu. 4. PODZIĘKOWANIA dla: Pani Renaty Babac – Stencel( Wiceprzewodniczącej Zarządu UTW) za wszystkie działania związane z organizacją wycieczki do Warszawy (24-25 maja 2018r.)połączonej z wizytą w Sejmie RP. Pani Teresie Szewiole za organizację wyjazdu edukacyjnego do Krakowa w dniu 27.024.2.018r dziękują -prowadzące Krąg Dyskursywny OKNO i uczestnicy spotkań Kręgu. 5. To ostatni Briefing w roku akad.2017/2018. Dziękujemy wszystkim czytającym nasze informacje. Gratulujemy Słuchaczom I roku uzyskanych zaliczeń zajęć. Wszystkim słuchaczom gratulujemy wytrwałości i pomyślnego zakończenia roku akademickiego. Życzymy aktywnego wypoczynku. I do zobaczenia po wakacjach.


Opublikowany 2018-05-15 10:16:59 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 30.04.2018

1.ANKIETA EWALUACYJNA. W związku z zakończeniem roku akad. 2017/2018 przygotowano Ankietę oceniającą działalność uniwersytetu. Kierownictwo UTW w UWr zaprasza wszystkich słuchaczy do wypełnienia Ankiety. Zebrany materiał posłuży do lepszego zaplanowania i zorganizowania zajęć w roku akad. 2018/2019. Ankiety można pobrać u Dyżurnych lub zapytać w sekretariacie UTW. Wypełnione Ankiety należy złożyć do 20 maja 2018r. 2.DZIEŃ OTWARTY w UTW- 17 maja 2018r.Program zamieszczony będzie na tablicy ogłoszeń i na stronie uniwersytetu. 3. Uroczyste zakończenie AKADEMII BEZPIECZNY SENIOR 28 maja 2018 r Sala Oratorium Marianum. 4. Zaproszenia: • 7 maja 2018 r. – Konferencja „(S)Prawa Kobiet”- Wrocław – Hotel Sofitel godz. 17.00 • 18-19 maja 2018 r. – XII Dni Obornik Śląskich ( w programie „Wesoła parada”) • 19.maja 2018r. Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów w Obornikach Śląskich. • 17 sierpnia 2018 r. Bolesławieckie Święto Seniorów. Informacje na tablicy ogłoszeń lub w pokoju nr 6. 5. 27 kwietnia 2018 roku UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu obchodził Jubileusz 10- lecia swojej działalności. Nasz uniwersytet reprezentowali Stanisława Warmuz i Jerzy Sosnowski. Stanisława Warmuz.


Opublikowany 2018-05-07 08:37:39 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 17.04.2018 r.

1.DZIEŃ OTWARTY W UTW. Już jest ustalony termin – 17 MAJA 2018r. Propozycje dotyczące organizacji i udziału poszczególnych Sekcji i Zespołów w tym wydarzeniu można składać do 20 kwietnia 2018 r. w Sekretariacie lub zgłaszać do Zarządu UTW. 2. Słuchacze I roku na „spotkaniu zaliczeniowym” mieli możliwość pisemnej wypowiedzi na jeden z 4 tematów dotyczących wysłuchanych wykładów w zakresie zajęć „Jakość życia w późnej dorosłości”. Prace zostały ocenione bardzo pozytywnie przez prowadzących zajęcia. Za wsparcie udzielane Słuchaczom, w tym trudnym dla nich zadaniu, szczególne podziękowania dr Bogna Bartosz złożyła Pani Indze Rombalskiej – opiekunce I roku. 3. Wysłuchaliśmy wykładu prof. dr hab. Marii Straś–Romanowskiej na temat „Piękno jako wartość obiektywna” (w dniu 16.04.2018 r.) razem ze Słuchaczami UTW przy Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lubaniu. Po wykładzie odbyło się krótkie spotkanie z naszymi Gośćmi. Różne formy działalności uniwersytetu przedstawili – Jerzy Sosnowski – Przewodniczący UTW w UWr, Stanisława Warmuz – Rzecznik UTW i Ela Pawlik – Przewodnicząca Sekcji Wzajemnej Pomocy. Na zakończenie, zainspirowani wykładem, wszyscy wyrazili chęć współpracy w zakresie edukacji we wszystkich możliwych wymiarach. Stanisława Warmuz


Opublikowany 2018-04-17 09:09:45 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 26.03.2018 r.

1. XXI Dolnośląski Festiwal Nauki w roku 2018 odbędzie się w dniach 21-25 września pod hasłem "1918-2018". W naszym uniwersytecie zaplanowano interesujące wydarzenia związane z Festiwalem 2. 23 marca 2018 w auli UTW przy ul. Dawida 1 odbyło się Walne Zebranie członków Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu. Członkami Federacji UTW są 23 dolnośląskie uniwersytety trzeciego wieku . Federacja będzie współorganizatorem ważnych wydarzeń : - XII Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w październiku 2018 r. Organizatorem jest Sudecki UTW w Wałbrzychu. Temat Forum „Ciało i umysł”. -III Dni Gerontologii. Wrocław 2018. Organizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Temat: „Srebrna gospodarka.” Termin- jesień 2018r. 3. Przerwa świąteczna 29.03.2018 – 04.04.2018r.


Opublikowany 2018-03-29 08:45:45 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW - 19.03.2018 r.

BRIEFING 19 marca 2018r. 1) 17 marca 2018r. przedstawiciele naszego uniwersytetu uczestniczyli w konferencji „ Żeby życie nie bolało” zorganizowanej przez Transgraniczny UTW w Zgorzelcu, w ramach „V Zgorzeleckich Spotkań Dolnośląskich Seniorów”. 2) 20 marca 2018r. odbędzie się Finał XII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Znam historię polskich symboli narodowych” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 93 im. Tradycji Orła Białego. Jurorami byli Pani Anna Sokołowska i Pan Mieczysław Dąbrowski ( Słuchacze naszego UTW). 3) AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR – Pierwsze zajęcia dla Słuchaczy Akademii już 22 marca 2018r. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń. 4) Walne zebranie Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu odbędzie się 23 marca 2018r. w Auli UTW ul. Dawida 1. 5) WAŻNE: Spotkanie zaliczeniowe dla Słuchaczy I roku w dniu 26 marca 2018r. po wykładzie w Auli IIp. Zapisała- Stanisława Warmuz.


Opublikowany 2018-03-20 08:55:50 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 12.03.2018 r.

BRIEFING 12 marca 2018r. 1. AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR - inauguracja zajęć – 15 marca 2018r. Sala Oratorium Marianum UWr. 2. KONKURS . Wydział Prewencji i Patrolowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zapraszają do udziału w Konkursie „Tworzymy kulturę szacunku w Internecie.” Regulamin Konkursu i szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń. 3. Zebranie Rady Słuchaczy UTW. Pani Kierownik UTW dr Bogna Bartosz i Pan Przewodniczący Zarządu UTW Jerzy Sosnowski przedstawili i zaprosili do udziału w wydarzeniach zaplanowanych w II semestrze roku akad. 2017/2018: I. Dolnośląski Festiwal Nauki w dniach 21-26 września 2018r. . Temat wiodący : „1918 – 2018. Stulecie odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Propozycje wydarzeń w naszym uniwersytecie , które możemy zrealizować ,należy zgłaszać do dnia 21 marca 2018r. w sekretariacie UTW lub do Zarządu UTW. II. Dzień Otwarty w UTW zaplanowano na 10 maja 2018r. Ofertę zajęć w tym dniu będziemy kierować do środowiska studenckiego, młodzieży szkolnej i środowiska senioralnego naszego miasta. Propozycje zajęć należy składać do 23 marca 2018r. do sekretariatu lub do Zarządu UTW. III. Wakacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dla opracowania harmonogramu zajęć zostanie powołana Rada Programowa. Propozycje zajęć ,w tym uniwersytecie wakacyjnym, można składać do 23 marca 2018r. W propozycjach dotyczących zaplanowanych wydarzeń proszę uwzględnić Rocznicę odzyskania Niepodległości. Zapisała –Stanisława Warmuz.


Opublikowany 2018-03-13 13:16:04 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 05.03.2018 r.

1) 1 marca 2018r. podjęły pracę, na stanowiskach administracyjnych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w UWr (sekretariat) - Pani Izabela Bal – Olszewska i Pani Aleksandra Zimnicka. 2) 15 marca 2018r. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w UWr ,rozpoczyna program Akademia „Bezpieczny Senior” skierowany do seniorów. Uroczysta Inauguracja zajęć w Sali Oratorium Marianum UWr. 15 marca o godz.11.00. W programie 10 spotkań z zakresu samoobrony i prewencji dla 50-osobowej grupy słuchaczy naszego uniwersytetu. Zapisy od 6 marca 2018r. prowadzą dyżurni UTW. 3) W dniu 8 marca 2018r. 10-cio osobowa grupa słuchaczek UTW, uczestniczących w warsztatach dziennikarskich pod kierunkiem mgr Magdy Wieteskiej, będzie uczestniczyła w Domu Europy we Wrocławiu w debacie pt. „Z Widokiem na rolę kobiet w mediach” 4) 12 marca 2018r. o godz. 12:00 przeprowadzony będzie test umiejętności dla osób zainteresowanych nauką języka angielskiego w ramach międzynarodowego projektu Not Too Late to Speak. W nauce języka będzie mogło uczestniczyć ok. 30 osób nie znających języka angielskiego. Kurs będzie trwał 2 miesiące i będzie się składał z 8 spotkań po 3x 45 min. 5) Nawiązano współpracę z Teatrem CAPITOL i Instytutem Archeologii UWR w zakresie pozyskania pomieszczeń na zajęcia dla słuchaczy UTW. 6) Wprowadza się bezwzględny zakaz prezentacji produktów z podawaniem marek i producentów oraz ich sprzedaży w ramach wykładów, zajęć warsztatowych. 7) W związku z planowanym wydarzeniem „Dni Otwarte w UTW” zapraszamy do współpracy studentki i studentów UWr, w ramach praktyk studenckich. 8) W najbliższych dniach, we współpracy ze specjalistami z Instytutu Dziennikarstwa UWr, przeprowadzone będą prace związane z nagłośnieniem Auli UTW. 9) Po zakończeniu zajęć w semestrze letnim będzie przeprowadzony remont wszystkich pomieszczeń UTW. 10) Zarząd UTW zwraca się do Sekcji i Zespołów prośbą o zainteresowanie się możliwościami wynikającymi z Mikrograntów – miejskiego programu wsparcia inicjatyw lokalnych. 11) Istnieje możliwość pozyskania z Ministerstwa Kultury i Sztuki środków finansowych na realizację mini projektów związanych z Rokiem 100-lecia Niepodległości, w ramach rządowego programu „ Niepodległa”. 12) 12 marca 2018r.po wykładzie audytoryjnym o godz. 13.15 w Auli UTW odbędzie się zebranie Rady Słuchaczy, na którym zostaną omówione tematy: - Udział UTW w Dolnośląskim Festiwalu Nauki w roku 2018, - Tematyka obchodów 100-lecia Niepodległości w działalności UTW. - Dni otwarte UTW w maju br. - Wakacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku.


Opublikowany 2018-03-08 08:45:02 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 05.02.2018 r.

1.ZAPROSZENIE. 12 lutego2018r. o godz. 12:00 wykład „Powrót do Teatru Słowa” wygłosi Pan Dariusz Bereski - aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu, poeta, radiowiec, dziennikarz. Aula IIp. 2. WAŻNE! 12 lutego 2018r. GODZ. 13:15, po wykładzie , odbędzie się zebranie ogólne słuchaczy UTW. Zarząd UTW kadencji 2013- 2017 przedstawi sprawozdanie z gospodarki finansowej za rok akad.2016/2017. 3. 2 lutego 2018r. odbyło się spotkanie Pani Kierownik UTW i Zarządu UTW z Panią Aldoną Młyńczak posłanką na Sejm RP. Tematem spotkania było zapoznanie z Programem „Pakiet Seniora”, którego założenia opierają się na 3 filarach : GODNE ŻYCIE, ZDROWE ŻYCIE i AKTYWNE ŻYCIE. 4. Na spotkaniu w Młodzieżowym Centrum Sportu we Wrocławiu przedstawiono informację o ważnych wydarzeniach sportowych w 2018r. Są to : maraton dzienny, maraton nocny i maraton spacerowy. Maraton spacerowy zaplanowany na 8 września 2018r. przeznaczony jest dla seniorów. Nasz uniwersytet zaproszono do współorganizacji maratonu w zakresie logistyki. Słuchacze UTW mogą wziąć udział w maratonie spacerowym ( 15 km, 9 godzin) z punktami kontrolnymi np. Hala Stulecia, Narodowe Forum Muzyki i inne, z możliwością zwiedzania obiektów. W spotkaniu udział wzięli Panowie –Mieczysław Dąbrowski i Andrzej Wołoszyn. Bardziej szczegółowe informacje zostaną podane do wiadomości zainteresowanych tym wydarzeniem sportowym słuchaczom. Zapisała Stanisława Warmuz.


Opublikowany 2018-02-07 11:09:46 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW - 29.01.2018 r.

1.Od 1-go marca 2018 r. sekretariat naszego UTW będzie prowadzony przez p. Izabelę Bal-Olszewską. Zastąpi ona, na tym stanowisku, odchodzącą p. Magdę Wites-Czerwińską. 2.Wznowione zostają indywidualne konsultacje psychologiczne dla słuchaczy UTW. Pierwsze spotkanie planuje się w dniu 5 lutego br., w godzinach 9 – 10, w sali nr 5. 3. 12 lutego o godz.12-tej odbędzie się, w ramach wykładu audytoryjnego, spotkanie z aktorem i poetą p. Dariuszem Bereskim. 4. Słuchacze UTW zostali zaproszeni do udziału w realizacji projektu edukacyjnego SILVER-CODE „Język angielski dla seniorów”. Szczegóły przedsięwzięcia są w trakcie uzgadniania. 5.Zarząd UTW kadencji 2013 - 2017 zwołuje na dzień 12 lutego Ogólne Sprawozdawcze Zebranie Słuchaczy, za rok akademicki 2016/2017. Odbędzie się ono w auli na drugim piętrze, o godz. 13.15 po wykładzie audytoryjnym.


Opublikowany 2018-02-06 15:17:22 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 22.01.2018 r.

Na spotkaniu Zarządu UTW z Panią dr Bogną Bartosz (Kierownik UTW) z udziałem Rzecznika omówiono wyniki badania ankietowego w UTW.   Przedstawiamy ( w skrócie) wyniki.  Ankieta oceniająca działalność UTW w terminie X-XII. 2018r   Ankieta została wypełniona w terminie 3-9 grudnia 2017r.  przez 139 słuchaczy UTW w UWR w tym 120 kobiet i 19 mężczyzn. Grupy wiekowe uczestników badania są względnie równoważne : 22% osób w wieku 60-65 lat, 22% w wieku 65-70 lat, 24% w wieku 70-75 lat i 25% powyżej 75 roku życia.  Ocena wykładów  Ogólna ocena wszystkich dotychczasowych wykładów w UTW jest bardzo pozytywna. 38% słuchaczy uważa, że wykłady były "bardzo dobre", natomiast 35% - " dobre", 4%  " trudno powiedzieć". Nie ma natomiast żadnych "dostatecznych" lub " niedostatecznych" ocen.  Najwięcej osób przydzieliło ocenę "Bardzo dobrą" wykładom: "Czy człowiek stary jest mądry?" Prof. Dr hab. M. Straś-Romanowskiej (60%), "Tuning mózgu" Prof. Dr hab. G. Żurek (56%) i "Sprawy spadkowe i majątkowe" Mgr L. Borzemski (52%).  Proponowana tematyka wykładów:  1. Psychologia 22%,  2. Medycyna 18% , 3. Kultura, Literatura i sztuka 9%,  4. Nauki przyrodnicze  ścisłe  8%,  5. Prawo/polityka 6%, 6. Historia 6%,  7. Technologia 4%, 8. Geografia 2% , 9. Teraz jest ok. 3% , 10. Inne 21% .  Jak wynika z powyższego zestawienia największym zainteresowaniem cieszy się psychologia i medycyna. Dla 3% słuchaczy tematyka i dobór wykładowców jest dobry ,nie widzą potrzeby zmian. W   kategorii  „Inne” znalazły się konkretne tematy jak: spotkanie z policjantem , cyber  bezpieczeństwo, środowisko przyrodnicze- smog, sądownictwo, problem integracji słuchaczy UTW itp. Tematy wykładów w I semestrze 2017 były ciekawe i interesujące.   Warto wspomnieć o wykładach i wykładowcach, których słuchacze UTW chcą wysłuchać jeszcze raz: prof. M. Straś- Romanowska, dr Bogna Bartosz, prof. Janusz Pawlikowski, prof. G. Żurek,  prof. P. Wiszewski, prof. S. Bereś, mgr L. Borzemski, , dr M.Stasiuk, mgr A. Karłowicz-Bodalska i mgr K. Błaszczak.  Słuchacze oceniali pracę Kierownika, Zarządu i Sekretariatu w skali 5- 1.   Pracę  Pani Kierownik UTW  „bardzo dobrze” ocenia 50% badanych, „dobrze” – 30%, " trudno powiedzieć" – 15% i   „dostatecznie” -4%. Uzasadniając swoje oceny badani pisali: "krótka obserwacja, ale widać, ze się stara", "porównywalnie jak poprzednia", " "za krótki czas do oceny, choć widzę już pozytywne zmiany w stosunku do przeszłości".  Pracę Zarządu UTW ocenia „bardzo dobrze"- 33% badanych, „dobrze" -39%,  „trudno powiedzieć"- 19%, "dostatecznie"- 5%  i „ niedostatecznie" -1%. Ocena „niedostatecznie” to jednostkowy przypadek ,gdzie problem nie został rozwiązany zgodnie z oczekiwaniem osoby badanej.  Ocena atmosfery w UTW  Atmosfera w UTW jest uznawana przez większość słuchaczy za " dobrą" (52%).  Jako " bardzo dobrą” wskazuje 30%,  " trudno powiedzieć"- 16%. Tylko 1% ocenia ją " dostatecznie".  Zgodnie z niektórymi wypowiedziami : „Atmosfera  w zasadzie dobra, trochę wyższe lata pokazują swoją wyższość", "Ogólnie dobrze, choć dla mnie UTW to już za duża społeczność". "Na atmosferę pracujemy wszyscy. Co innym dajesz, to zbierasz”. „Więcej uśmiechów i serdeczności, a będzie ok", "Ogólnie dobra, abstrahuję od pojedynczych subiektywnych animozji między poszczególnymi słuchaczami".  Seniorzy, to specyficzna grupa społeczna, rządząca się swoimi prawami i mająca określone wymagania i oczekiwania. Wielu uczestników wspominało o „zamieszaniu” podczas zapisów na gimnastykę i języki, problemy związane z wynajęciem sali na zajęcia lub problemy techniczne ze sprzętem. Wspominają też poprawę jeśli chodzi o uaktualnienie informacji dotyczących zajęć na stronie jak i na tablicy ogłoszeń UTW. Wszystkie powyższe wypowiedzi świadczą o tym, jak ważna dla słuchaczy jest organizacja życia w UTW, pewność realizacji planu, struktura zajęć oraz jak każda niepewność i niedogodności rzutują na samopoczucie słuchaczy oraz  ocenę działalności uniwersytetu.  Szczegółowe przedstawienie wyników badania będzie zamieszczone na stronie Uniwersytetu. Wnioski i propozycje wynikające z Ankiety będą przedstawiane na spotkaniach ze słuchaczami i w miarę możliwości realizowane. 


Opublikowany 2018-01-29 15:23:19 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 15.01.2018

1.Słuchacze I roku zobowiązani są do złożenia indeksów po zakończeniu zajęć w pierwszym semestrze ( tj. po 14.02.2018r.) w pok. nr 6. 2. Przypominamy, że słuchacze UTW , zgodnie z Regulaminem UTW, mają obowiązek punktualnego przychodzenia na zaplanowane zajęcia. 3. Ponawiamy prośbę : do sal wykładowych i auli nie wnosimy kawy; wyłączamy ( wyciszamy) telefony komórkowe przed wszystkimi zajęciami. 4. Planowane jest wznowienie współpracy z zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku ( Ukraina, Białoruś , Czechy). 5. W najbliższym czasie nawiązana zostanie współpraca z Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. 6. W związku z organizacją II Forum Senioralnego we Wrocławiu odbędzie się spotkanie (pod koniec stycznia) Zarządu UTW z przedstawicielem Wrocławskiego Centrum Seniora w celu omówienia i zaplanowania form współpracy. Spisała- Bronisława Strzelecka


Opublikowany 2018-01-24 21:41:53 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 08.01.2018 r.

1. Z okazji Dnia Babci i Dziadka odbędzie się Konferencja z cyklu „Długowieczni”, na której wykłady wygłoszą prof. Jan Miodek i prof. Bogusław Pawłowski. Spotkanie 11 stycznia 2018r o godz. 10.00 w Infopunkt Barbara ul. Świdnicka 8B. Wstęp bezpłatny, nie trzeba się zapisywać. Organizatorzy: „Gazeta Wyborcza Wrocław” i Wrocławskie Centrum Seniora. 2. Kreatywni w działaniu ….czyli Wielka Loteria Świąteczna Studentów i Słuchaczy UTW. Pomagaliśmy Fundacji Opieka i Troska wspierającej osoby doświadczone chorobami psychicznymi. Zgromadzono 500 fantów. Zebrano 5000,04 zł, które przekazano Fundacji. Udział w Loterii wzięli: Pracownicy i Studenci Instytutu Psychologii UWr, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Pracownicy i Studenci Instytutu Pedagogiki UWr. DZIĘKUJEMY!. 3. Panie - Renata Babac- Stencel, Teresa Hyżak, Bronia Strzelecka otrzymały Certyfikaty ukończenia zajęć w Letniej Akademii Seniora organizowanej przez Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu. GRATULUJEMY! Stanisława Warmuz


Opublikowany 2018-01-11 10:45:26 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 11.12.2017 r.

1.Koncert Świąteczno-Noworoczny w Forum Muzyki odbędzie się 22 grudnia 2017 r. o godz.14-tej. Bilety wstępu będzie można odebrać, u dyżurnych w UTW od 14 grudnia br. 2.Federacja UTW zaprasza nas na spotkanie podsumowujące projekt ”Letnia Akademia Seniora – Senior Lider. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia w Wałbrzychu. Ze strony UTW w spotkaniu udział wezmą: Jerzy Sosnowski, Teresa Hyżak , Renata Babac-Stencel. 3.Dolnośląskie Centrum Onkologii, w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi zaprasza naszych słuchaczy na badania w tym kierunku. Otrzymane zaproszenia będą rozprowadzane przez Sekcję Organizacyjno-Integracyjną UTW. 4.Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 93 zwraca się do UTW o objęcie opieką merytoryczną XII edycji konkursu pt. ”Znam historię polskich symboli narodowych” i przyjęcie zaproszenia do jury konkursu. Uzgodniono, że UTW w jury będzie reprezentował Mieczysław Dąbrowski. 5.WrocławskieCentrum Rozwoju Społecznego organizuje konkurs pt. ”Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”. Mogą w nim brać udział zarówno grupy, jak i osoby indywidualne. Termin przyjmowania zgłoszeń, to 12 stycznia 2018r. Regulamin konkursu na stronie WCRS. Notowała: Teresa Hyżak


Opublikowany 2017-12-20 13:28:29 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 18.12.2017 r.

1. Gorące podziękowania dla Słuchaczy UTW, a szczególnie dla Sekcji organizacyjno-integracyjnej za zaangażowanie i czynne włączenie się w organizację i prowadzenie wspólnie ze studentami Instytutu Psychologii Loterii. Szczodrość słuchaczy UTW w dostarczonych fantach na loterię oraz w zakupie losów spotkała się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem. Za sprzedaż losów zebrano ponad 5000 zł na rzecz Fundacji „Opieka i Troska” wspierająca osoby doświadczonych chorobą psychiczną. 2. Studenci z III roku z Instytutu Pedagogiki zapraszają na kiermasz ciast i potraw świątecznych, który odbędzie się 19 grudnia w godz. 9.00 – 13.30 na I piętrze. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na potrzeby schroniska dla zwierząt. Również w tym dniu kończą się zajęcia na UTW w roku 2017. Przerwa świąteczna zgodnie z harmonogramem zajęć trwać będzie do 2 stycznia 2018 r. 3. 20 grudnia o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie superwizorów z kierownictwem projektu „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać” 4. Instytut Pedagogiki serdecznie zaprasza 21 grudnia słuchaczy UTW do udziału w warsztatach: • Godz. 9.45 -11.15 „Prześlij uśmiech” wspólne tworzenie kartek świątecznych, ale nie tylko; • Godz.11.30 -13.00 „ Powrót do przeszłości w lata dzieciństwa i wczesnej dorosłości” Warsztaty prowadza studenci III roku Edukacji Dorosłych i Marketingu Społecznego w Sali nr 60. Koordynatorka :dr Magdalena Wnuk – Olenicz. 5. Faktury z tytułu poniesionych w ramach budżetów sekcji/zespołów przyjmowane będą w Sekretariacie UTW do 19 grudnia. 6. 20 grudnia do godz. 12.00 upływa ostateczny termin odbioru wejściówek na spotkanie świąteczno – noworoczne, który odbędzie się 22 grudnia o godzinie 14.00 w Sali Czerwonej NFM. Wejściówki nieodebrane w tym terminie zostaną rozdysponowane wśród osób zapisanych na listę rezerwową. Zapisała: Halina Cebula


Opublikowany 2017-12-20 07:58:56 przez Sekretariat UTW
Aktualności UTW 04.12.2017 r.

1. Studenckie Koło „Inicjatyw Twórczych” zaprasza Słuchaczy UTW do udziału w Świątecznej Loterii Fantowej na rzecz podopiecznych (doświadczonych chorobą psychiczną) Fundacji „Opieka i Troska”. Do 8 grudnia 2017r. trwa zbiórka fantów na Loterię, można je składać w siedzibie UTW. LOTERIA w dniach 11- 12 grudnia 2017r. Losy w cenie od 5 zł. Każdy los wygrywa. 2. Otrzymaliśmy Zaproszenie na I Forum Seniorów Gazety Wrocławskiej w dniu 7 grudnia 2017r. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. 3. W ramach realizacji Projektu „No too late to speak” przyjadą do naszego uniwersytetu Goście z Turcji, Włoch, Rumunii, Niemiec. W dniach 10- 14 grudnia 2017r. Słuchacze UTW w UWr będą uczestniczyć w zajęciach teatralnych w Teatrze Grotowskiego prowadzonych przez dr Aleksandra Kobylarka oraz w zajęciach Teatrzyku Poezji prowadzonych przez Jagodę Jenczelewską. Słuchacze UTW posługujący się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym mogą uczestniczyć w spotkaniu o godzinie 16.00 w dniu 10.12.br (niedziela). Spotkanie odbędzie się w auli UTW. 4. 2 grudnia 2017r. na zaproszenie Lidii Geringer de Oedenberg(Poseł do Parlamentu Europejskiego), przedstawiciele UTW w UWr- Renata Babac- Stencel i Jerzy Sosnowski wzięli udział w XIV Seminarium „Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w VIII kadencji Parlamentu Europejskiego”. W imieniu Słuchaczy UTW złożyli życzenia i podziękowania za spotkania z Panią Poseł w Brukseli i Wrocławiu. 5. 18 grudnia 2017r. zapraszamy na występ Chóru UTW – przed wykładem o 11.45 i na występ Teatrzyku Poezji – po wykładzie. Świąteczny koncert „ Miłość w śniegu” dla Słuchaczy UTW i zaproszonych Gości odbędzie się 22 grudnia 2017r. w Narodowym Forum Muzyki. Zapisy na Koncert prowadzą codziennie Osoby pełniące dyżury w UTW oraz członkowie Sekcji Kultury. Zapisała- Stanisława Warmuz


Opublikowany 2017-12-08 09:31:30 przez Sekretariat UTW