Komunikaty

Wszystkich komunikatów: 643

Rok akademicki 2020/2021 - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA INFORMACJI

Szanowni Państwo, ............................... ........................................................................................................ ...................................... - REKRUTACJA NOWYCH OSÓB oraz URLOPY DZIEKAŃSKIE - ...................................... .........................................**** informacje przekażemy Państwu 5 października ****......................................... (Przepraszamy ZA ZMIANĘ TERMINU, wcześniej podaliśmy termin przekazania Państwu informacji do 30 września br.) ................................................................................................................................................................................... .................................... - OPŁATA CZŁONKOWSKA ZA SEMESTR ZIMOWY r.a. 2020/2021 - .................................... w związku z zawieszeniem zajęć w semestrze letnim r.a. 2019/2020 opłata członkowska za semestr letni ubiegłego r.a. zostaje przeniesiona na poczet semestru zimowego 2020/2021. ................. ................. LEGITYMACJA Słuchaczy, podbita na rok akademicki 2019/2020 jest nadal aktualna. .................................. ........................................................................................................................................ .................................. .............................................- TERMIN ROZPOCZĘCIA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 - .............................. aktualnie trudno jest nam określić termin w którym rozpoczniemy rok akademicki. ...................................... Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.


Opublikowany 2020-09-18 07:49:16 przez Sekretariat UTW
List dr Magdaleny Wnuk-Olenicz do Słuchaczy UTW - 15 września 2020 r.

Szanowni Państwo, ........................................................................................................................................ serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listem dr Magdaleny Wnuk-Olenicz - Kierownik UTW. List zamieszczony jest w zakładce: WYDARZENIA UTW.


Opublikowany 2020-09-15 08:36:04 przez Sekretariat UTW
List do Słuchaczy UTW – 31.08.2020 r.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listem dr Małgorzaty Siemież. List jest adresowany do Państwa w związku z kończącą się w dniu dzisiejszym (31.08.2020 r.) kadencją dr Małgorzaty Siemież - Kierownika UTW. List zamieszczony jest w zakładce: WYDARZENIA UTW.


Opublikowany 2020-08-31 07:58:00 przez Sekretariat UTW
Zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniu on-line

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach on-line, które odbędą się od 14.09 do 10.10.2020 r., z zakresu obsługi smartfona, komputera (Laptopa) z udziałem Internetu lub bez. Wszystkie informacje dotyczące tych szkoleń są zamieszczone w zakładce WYDARZENIA UTW.


Opublikowany 2020-08-28 11:50:16 przez Sekretariat UTW
Komunikat o zmianie na stanowisku Kierownika UTW w UWr.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem o zmianie na stanowisku Kierownika UTW w UWr, zamieszczonym w zakładce: WYDARZENIA UTW.


Opublikowany 2020-08-26 09:03:46 przez Sekretariat UTW
14 sierpnia 2020 r. – sekretariat UTW jest NIECZYNNY

Szanowni Państwo, ................................................................................................................................................ 14 sierpnia br. jest dniem wolnym od pracy w UWr - zgodnie z komunikatem Rektora UWr prof. dra hab. Adama Jezierskiego (w zamian za Święto przypadające w sobotę 15 sierpnia).


Opublikowany 2020-08-13 10:02:32 przez Sekretariat UTW
Nowe wydanie Kuriera

Szanowni Państwo, na naszej stronie w zakładce Kurier UTW zamieszczony został kolejny, bo już 30., numer naszego czasopisma. Serdecznie zapraszamy do lektury!


Opublikowany 2020-08-07 09:09:39 przez Sekretariat UTW
Kontakt z Pracownikami sekretariatu UTW – od 5 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że obecnie kontakt z Pracownikiem sekretariatu UTW możliwy jest telefonicznie: 71/367-20-01 w. 147 lub 71/367-01-16 oraz e-mailowo: utw@uwr.edu.pl


Opublikowany 2020-08-05 10:34:38 przez Sekretariat UTW
Kontakt z Pracownikami sekretariatu UTW.

Szanowni Państwo uprzejmie przypominamy, że obecnie kontakt z Pracownikami sekretariatu UTW możliwy jest TYLKO w formie e-mailowej, adres: utw@uwr.edu.pl _______________________________________________________ Z uwagi na sytuację epidemiczną, od 16 marca 2020 r. do odwołania Pracownicy sekretariatu wykonują pracę zdalną (w domu).


Opublikowany 2020-06-10 12:24:00 przez Sekretariat UTW
Maseczki ochronne - komunikat

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym możliwości otrzymania maseczek ochronnych. KOMUNIKAT JEST ZAMIESZCZONY: .................................................................................. - na stronie internetowej w zakładce WYDARZENIA UTW ........................................................................................ - na fb UTW.


Opublikowany 2020-06-01 09:58:24 przez Sekretariat UTW
Zakończenie roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

Zakończenie roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim. Wrocław 25 maja 2020r. Link do strony


Opublikowany 2020-05-25 11:54:29 przez Sekretariat UTW
Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Szanowni Państwo informujemy, że Uniwersytet Wrocławski ogłosił konkurs na stanowisko Kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przekazujemy link do strony na której zamieszczone jest ogłoszenie https://uni.wroc.pl/kierownik-uniwersytetu-trzeciego-wieku/


Opublikowany 2020-05-19 10:03:27 przez Sekretariat UTW
PRACA SEKRETARIATU

Szanowni Państwo od dnia dzisiejszego, tj. 16 marca 2020 r. pracownicy sekretariatu wykonują pracę zdalną (w domu), w związku z wprowadzeniem w naszym Kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zalecenia pracy zdalnej. Dlatego też prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem tylko w formie e-mailowej, adres: utw@uwr.edu.pl Jednocześnie z uwagi na obecnie ograniczone możliwości techniczne komunikaty dla Państwa będą zamieszczane tylko na fb.


Opublikowany 2020-03-16 08:12:10 przez Sekretariat UTW
Komunikat

Mając na względzie przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 zawiesza się wykłady Studium Generale do odwołania.


Opublikowany 2020-03-11 14:26:35 przez Sekretariat UTW
Ogłoszenie dotyczące koronawirusa

Szanowni Państwo, Członkowie Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w celu przeciwdziałania COVID-19 w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego uprzejmie proszę o ograniczenie, bądź rezygnację z wydarzeń o charakterze zbiorowym, lub też przeniesienie ich na inny termin. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji epidemiologicznych znajduje się pod adresem http://gis.gov.pl/mapa/) oraz udać się do właściwego miejscowo oddziału zakaźnego (lista szpitali zakaźnych w Polsce znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali). Nie jest to szpitalny oddział ratunkowy SOR ani lekarz rodzinny. Rekomenduje się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń. Załączam również aktualną informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla Seniorów. https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow.


Opublikowany 2020-03-11 11:53:06 przez Sekretariat UTW