Komunikaty poniedziałkowe z dn. 17.12.2018

1. W dniu 21 grudnia o godz. 11.00 w Narodowym Forum Muzyki odbędzie się Spotkanie Opłatkowe Słuchaczy UTW. W programie spotkania: · Koncert Bożonarodzeniowy Wrocławskiej Orkiestry Barokowej i Chóru NFM · Koncert Chóru UTW w UWr. Sursum Corda · Opłatek i wspólne śpiewanie kolęd. Bilety na spotkanie dla słuchaczy UTW będą wydawane przez dyżurnych sekcji Org.-Integracyjnej w dn. 17 bm. godz. 11.30 – 14.00.
2. PRZERWA ŚWIĄTECZNA, DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 20.12.2018 - 2.01.2019
3. DODATKOWE WYKŁADY OTWARTE W GRUDNIU: 19.12.br., godz. 15:00-16:00, AULA UTW – dr Bogna Bartosz nt. „Czy psychologia pozytywna może pomóc w przezywaniu Świąt Bożego Narodzenia?”.
4. DODATKOWE WYKŁADY OTWARTE W STYCZNIU I W LUTYM: 1) 16.01.br., godz. 10:15-11:15, AULA UTW – mgr Anna Stawirej nt. „Historia ogrodów” 2) 13.02.br., godz. 10:15-11:15, AULA UTW – mgr Anna Stawirej nt. „Style kompozycyjne we florystyce”
5. Uprzejmie informujemy, że mgr Elżbieta Mika odrabia zajęcia Wspólne prowadzenie badań naukowych w dn. 17.12.2018, godz.16:00-17:30, AULA UTW
6. Uprzejmie informujemy, że dr Janusz Łach przeprowadzi w dn. 9 stycznia 2019 od godz. 13:30 podwójny wykład z cyklu Piękno krajobrazów Polski. Ze względu na wyjazd służbowy dra Łacha nie odbędzie się wykład w dn. 30.01.2019.
7. Uprzejmie przypominamy, że w dn. 7 stycznia 2019 (poniedziałek) w godz. 16:00-17:00 odbędzie się wykład z cyklu Świat Przyrody nt. „Jak Darwin zmienił nasze miejsce w świecie”. Wykład wygłosi dr Bartosz Borczyk
8. Osoby, które uczestniczyły w AKADEMII BEZPIECZNY SENIOR, a dotychczas nie odebrały Certyfikatów ukończenia oraz indeksów zapraszamy do sekretariatu po odbiór
9. Istnieje możliwość zamówienia koszulki z logo UTW w Uniwersytecie Wrocławskim – cena 20zł. Przy zamówieniu należy podać rozmiar koszulki. Zapisy w pok. nr 6: poniedziałek godz. 11:00 - 13:00 oraz czwartek godz. 10:00 - 14:00 Sekcja Kultury Fizycznej: Andrzej Wołoszyn tel.661-149-193. Wzór koszulki znajduje się w gablocie UTW w holu (parter). ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE PO 17.12.BR.
10. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami Sekcji i Klubów (Komunikaty-> Komunikaty Sekcji i Klubów).

Wydarzenia