Komunikaty poniedziałkowe z dn. 10.12.2018

1. W dniu 21 grudnia o godz. 11.00 w Narodowym Forum Muzyki odbędzie się Spotkanie Opłatkowe Słuchaczy UTW. W programie spotkania: · Koncert Bożonarodzeniowy Wrocławskiej Orkiestry Barokowej i Chóru NFM · Koncert Chóru UTW w UWr. Sursum Corda · Opłatek i wspólne śpiewanie kolęd. Bilety na spotkanie dla słuchaczy UTW będą wydawane przez dyżurnych sekcji Org.-Integracyjnej w dniach 12 -14 bm. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 17 bm. godz. 11.30 – 14.00.
2. DODATKOWE WYKŁADY OTWARTE W GRUDNIU: 12.12.br., godz. 9:00-10:00, AULA UTW – dr Michał Dębek nt. „Jak nie polec w szale świątecznych zakupów?”; 14.12.br., godz. 13:15-14:15, AULA UTW – dr Bianka Lewandowska nt. „Świętowanie, spotkanie, jedzenie. Psychospołeczne i kulturowe funkcje jedzenia”; 19.12.br., godz. 15:00-16:00, AULA UTW – dr Bogna Bartosz
nt. „Czy psychologia pozytywna może pomóc w przezywaniu Świąt Bożego Narodzenia?”.
3. Uprzejmie informujemy, że mgr Elżbieta Mika odwołuje zajęcia Wspólne prowadzenie badań naukowych w dn. 10.12.2018 r. (poniedziałek). Zajęcia zostaną odrobione w dn. 17.12.2018, godz.16:00-17:30, AULA UTW.
4. Uprzejmie przypominamy, że mgr Maria Bokun odrabia w dn. 13.12.br. (czwartek) w godz. 8:00-9:00, AULA UTW wykład z cyklu tematycznego Wiedza o muzyce. W tym dniu odbędą się dwa wykłady z cyklu w godz. 8:00-10:00.
5. Osoby, które uczestniczyły w AKADEMII BEZPIECZNY SENIOR, a dotychczas nie odebrały Certyfikatów ukończenia oraz indeksów zapraszamy do sekretariatu po odbiór
6. Istnieje możliwość zamówienia koszulki z logo UTW w Uniwersytecie Wrocławskim – cena 20zł. Przy zamówieniu należy podać rozmiar koszulki. Zapisy w pok. nr 6: poniedziałek godz. 11:00 - 13:00 oraz czwartek godz. 10:00 - 14:00 Sekcja Kultury Fizycznej: Andrzej Wołoszyn tel.661-149-193. Wzór koszulki znajduje się w gablocie UTW w holu (parter). ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE PO 17.12.BR.
7. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami Sekcji i Klubów (Komunikaty-> Komunikaty Sekcji i Klubów).

Wydarzenia