Komunikat z dn. 7.12.2018

Uprzejmie informujemy, że mgr Hanna Kowalska z powodu choroby odwołuje Lektorat języka angielskiego w dniu 7.12.br. Zajęcia zostaną odrobione po uzgodnieniu terminu ze Słuchaczami.

Wydarzenia