Godziny pracy Sekretariatu UTW w UWr

Zgodnie z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie minimalnej temperatury umożliwiającej skrócenie czasu pracy podczas upałów, uprzejmie informujemy, że godziny pracy Sekretariatu UTW w UWr zostają skrócone i będzie on otwarty w godzinach 7.30-13.30. Powyższe godziny obowiązują do dnia 14.06.19 r.

Wydarzenia