GIMNASTYKA MÓZGU Orpea Polska, przy ul. Dyrekcyjnej 5-7 ZMIANA MIEJSCA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Od dnia 10 marca sala przy ul. Dyrekcyjnej jest zamknięta. _____________________________________________________

11 marca zajęcia odbędą się w Auli UTW nr 8 od 8.30 do 10.00. _______________________________________________

Termin i miejsce kolejnych zajęć będzie przekazywany na bieżąco.

Wydarzenia