GIMNASTYKA MÓZGU Orpea Polska, przy ul. Dyrekcyjnej 5-7 - ZMIANA GODZIN

4 grudnia, 11 grudnia oraz 18 grudnia zajęcia odbędą się od 10.00 do 12.15 __________________________________

(W ww. czasie odbędą się zajęcia: planowe, odpracowane oraz dodatkowe).

Wydarzenia