FAKTURY

Od stycznia 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur. _____________________________________________
WAŻNE, aby przed dokonaniem zakupu poinformować, że potrzebujemy fakturę i podać NIP Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymamy paragon z NIP-em Uniwersytetu Wrocławskiego i na tej podstawie otrzymamy fakturę. __________________________________________________________________________________________________________

PRZYPOMINAMY, że na fakturze NIE WOLNO nic pisać.
Jeśli na pierwszej stronie faktury pojawią się jakieś dopiski faktura NIE ZOSTANIE PRZYJĘTA i NIE BĘDZIE ROZLICZONA.
Druga strona faktury jest przeznaczona do wpisania informacji przez pracownika sekretariatu UTW.
Wszelkie informacje np. dla kogo i na które konto przelać pieniądze za zakup należy napisać na osobnej kartce. ________________________________
 
NIP Uniwersytetu Wrocławskiego i inne dane potrzebne do wystawienia faktury można odebrać u Osób dyżurujących.

Wydarzenia