Dolnośląski Festiwal Nauki z udziałem Słuchaczy UTW w UWr

Każdego roku Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim aktywnie biorą udział w wydarzeniach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W ramach bieżącej XXI edycji Festiwalu przygotowanych zostało wiele wydarzeń festiwalowych (szczegóły w załączonym plakacie).

Zapraszamy na spotkania w dn. 21.09.2018 r. oraz 24.09.2018 r.

O Festiwalu…

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu (edycja stacjonarna) i październiku (sesje wyjazdowe) przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata.

W ramach Festiwalu można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.

Festiwal Nauki to także sposób na integrację środowiska naukowego wokół promowania nauki, kształtowanie postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystywanie odkryć naukowych, promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych. To sposób na zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami zastosowań badań i odkryć naukowych.

Szczegółowe informacje nt. pozostałych wydarzeń organizowanych w ramach Festiwalu znajdują się na stronie organizatora pod adresem: http://www.festiwal.wroc.pl/2018/?c=events


Pliki do pobrania

DFN z udziałem Słuchaczy UTW w UWr.pdf

Rozmiar: 446.49 KB Opublikowano: 2018-08-31 12:18:41