Bezpłatne materiały - wykład Mam prawa i nie zawaham się ich użyć

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Euro-Concret w ramach zadania publicznego „Upowszechnienie i ochrona praw konsumentów”, przeprowadziło dla Słuchaczy UTW w UWr w dniu 9 listopada 2018 r. wykład pt. „Mam prawa i nie zawaham się ich użyć”.
W ramach projektu zostało zorganizowanych zostało łącznie 20 spotkań z seniorami, w których udział wzięło ok. 450 osób powyżej 60 r.ż. zamieszkujących obszar aglomeracji wrocławskiej i konurbacji katowickiej. Na uniwersytetach III wieku, w klubach seniora itp. przedstawiciele Stowarzyszenia Euro-Concret szkolili seniorów z prawa konsumenckiego ze szczególnym uwzględnieniem produktów rynku finansowego. Nadrzędnym celem było i jest zwiększanie świadomości konsumenckiej wśród osób starszych, uświadamianie o przysługujących prawach konsumenckich w jak najszerszym znaczeniu.
Jednym z celów realizowanego zadania jest także przygotowanie elektronicznych materiałów informacyjnych dotyczących praw konsumentów oraz zbioru kontaktów przydatnych w poszukiwaniu specjalistycznych jednostek publicznych i pozarządowych świadczących pomoc prawną w skomplikowanych bądź specjalistycznych sprawach, bądź też takich, w których niezbędne jest przygotowanie wystąpień pisemnych lub pism procesowych.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Euro-Concret przekazuje przygotowane przez ekspertów materiały promocyjno-informacyjne, które stanowią podstawowe źródło informacji nt. praw konsumenta oraz dane kontaktowe do wyspecjalizowanych podmiotów świadczących pomoc prawną w tym zakresie (w załączeniu).
Link do zaktualizowanej wersji poradnika opracowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Euro-Concret oraz Stowarzyszenie Aquila ,w ramach konkursu Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia., który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony seniorów oraz rzeczników konsumentów.
Link: http://euro-concret.pl/zwiekszenie-dostepnosci-i-wiedzy-konsumenckiej-wsrod-seniorow/

Bezpośredni dostęp do opisywanych materiałów:
http://euro-concret.pl/mam-prawa-i-nie-zawaham-sie-ich-uzyc/


Pliki do pobrania

Mam prawa - projekt edukacyjny senior prezentacja.pdf

Rozmiar: 843.68 KB Opublikowano: 2019-01-07 12:00:43