Aktualności UTW 8 maja 2017 r.

1. Ważne! 15 maja 2017r. o godz.12:00 odbędzie się Walne Zebranie Słuchaczy i wybory do Zarządu UTW w UWr. Na Zebraniu można zadawać pytania i zgłaszać postulaty dotyczące działalności naszego uniwersytetu.
2. Zakończenie roku akad. 2016/2017 zaplanowano na 22 maja 2017r. godz.12:00. Zapraszamy do Auli Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ul. Uniwersytecka 22/26.
3. Na Mszę św. z okazji zakończenia roku akad. 2016/2017 zapraszamy 21 maja 2017r na godz.12:30 - Kościół św. Elżbiety ul. Grabiszyńska.
4. Ważna informacja !!! Zgodnie z Uchwałą Zarządu UTW w UWr, przy akceptacji Kierownika UTW:
a) Od nowego roku akademickim 2017/2018 OPŁATA CZŁONKOWSKA wynosi 150 zł. (sto pięćdziesiąt zł).
b) Wprowadza się opłatę za zajęcia lektoratowe i z zakresu kultury fizycznej. Opłata za jeden lektorat wynosi 50 zł.za jeden semestr. Opłata za jedne wybrane zajęcia z kultury fizycznej wynosi 50 zl. za jeden semestr.
c) Szczegółowe informacje zamieszczone będą na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej utw@uwr.edu.pl
5. Dnia 17 maja 2017r. będziemy gościć delegację Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gryfowie Śląskim w ramach Projektu „UTW: Uczyć- Tworzyć – Wspierać”.

Zapisała: Stanisława Warmuz