Aktualności UTW 30.04.2018

1.ANKIETA EWALUACYJNA. W związku z zakończeniem roku akad. 2017/2018 przygotowano Ankietę oceniającą działalność uniwersytetu. Kierownictwo UTW w UWr zaprasza wszystkich słuchaczy do wypełnienia Ankiety. Zebrany materiał posłuży do lepszego zaplanowania
i zorganizowania zajęć w roku akad. 2018/2019. Ankiety można pobrać u Dyżurnych lub zapytać w sekretariacie UTW. Wypełnione Ankiety należy złożyć do 20 maja 2018r.
2.DZIEŃ OTWARTY w UTW- 17 maja 2018r.Program zamieszczony będzie na tablicy ogłoszeń i na stronie uniwersytetu.
3. Uroczyste zakończenie AKADEMII BEZPIECZNY SENIOR 28 maja 2018 r Sala Oratorium Marianum.
4. Zaproszenia:
• 7 maja 2018 r. – Konferencja „(S)Prawa Kobiet”- Wrocław – Hotel Sofitel godz. 17.00
• 18-19 maja 2018 r. – XII Dni Obornik Śląskich ( w programie „Wesoła parada”)
• 19.maja 2018r. Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów w Obornikach Śląskich.
• 17 sierpnia 2018 r. Bolesławieckie Święto Seniorów.
Informacje na tablicy ogłoszeń lub w pokoju nr 6.
5. 27 kwietnia 2018 roku UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu obchodził Jubileusz 10- lecia swojej działalności. Nasz uniwersytet reprezentowali Stanisława Warmuz i Jerzy Sosnowski.

Stanisława Warmuz.