Aktualności UTW 26.03.2018 r.

1. XXI Dolnośląski Festiwal Nauki w roku 2018 odbędzie się w dniach 21-25 września pod hasłem "1918-2018". W naszym uniwersytecie zaplanowano interesujące wydarzenia związane z Festiwalem
2. 23 marca 2018 w auli UTW przy ul. Dawida 1 odbyło się Walne Zebranie członków Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu.
Członkami Federacji UTW są 23 dolnośląskie uniwersytety trzeciego wieku . Federacja będzie współorganizatorem ważnych wydarzeń :
- XII Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w październiku 2018 r. Organizatorem jest Sudecki UTW w Wałbrzychu.
Temat Forum „Ciało i umysł”.
-III Dni Gerontologii. Wrocław 2018. Organizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Temat: „Srebrna gospodarka.” Termin- jesień 2018r.
3. Przerwa świąteczna 29.03.2018 – 04.04.2018r.