Aktualności UTW - 19.03.2018 r.

BRIEFING 19 marca 2018r.
1) 17 marca 2018r. przedstawiciele naszego uniwersytetu uczestniczyli w konferencji „ Żeby życie nie bolało” zorganizowanej przez Transgraniczny UTW w Zgorzelcu, w ramach „V Zgorzeleckich Spotkań Dolnośląskich Seniorów”.

2) 20 marca 2018r. odbędzie się Finał XII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Znam historię polskich symboli narodowych” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 93 im. Tradycji Orła Białego. Jurorami byli Pani Anna Sokołowska i Pan Mieczysław Dąbrowski ( Słuchacze naszego UTW).

3) AKADEMIA BEZPIECZNY SENIOR – Pierwsze zajęcia dla Słuchaczy Akademii już 22 marca 2018r. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń.

4) Walne zebranie Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu odbędzie się 23 marca 2018r. w Auli UTW ul. Dawida 1.

5) WAŻNE: Spotkanie zaliczeniowe dla Słuchaczy I roku w dniu 26 marca 2018r. po wykładzie w Auli IIp. Zapisała- Stanisława Warmuz.