Aktualności UTW 17.04.2018 r.

1.DZIEŃ OTWARTY W UTW. Już jest ustalony termin – 17 MAJA 2018r.
Propozycje dotyczące organizacji i udziału poszczególnych Sekcji i Zespołów w tym wydarzeniu można składać do 20 kwietnia 2018 r. w Sekretariacie lub zgłaszać do Zarządu UTW.
2. Słuchacze I roku na „spotkaniu zaliczeniowym” mieli możliwość pisemnej wypowiedzi na jeden z 4 tematów dotyczących wysłuchanych wykładów w zakresie zajęć „Jakość życia w późnej dorosłości”. Prace zostały ocenione bardzo pozytywnie przez prowadzących zajęcia. Za wsparcie udzielane Słuchaczom, w tym trudnym dla nich zadaniu, szczególne podziękowania dr Bogna Bartosz złożyła Pani Indze Rombalskiej – opiekunce I roku.
3. Wysłuchaliśmy wykładu prof. dr hab. Marii Straś–Romanowskiej na temat „Piękno jako wartość obiektywna” (w dniu 16.04.2018 r.) razem ze Słuchaczami UTW przy Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lubaniu. Po wykładzie odbyło się krótkie spotkanie z naszymi Gośćmi. Różne formy działalności uniwersytetu przedstawili – Jerzy Sosnowski – Przewodniczący UTW w UWr, Stanisława Warmuz – Rzecznik UTW i Ela Pawlik – Przewodnicząca Sekcji Wzajemnej Pomocy. Na zakończenie, zainspirowani wykładem, wszyscy wyrazili chęć współpracy w zakresie edukacji we wszystkich możliwych wymiarach.

Stanisława Warmuz