Aktualności UTW 14.05.2018 r.

1.10 maja 2018r. odbyło się spotkanie Rady Naukowej UTW w UWr. Pani dr Bogna Bartosz (Kierownik UTW) i Pan Jerzy Sosnowski (Przewodniczący Zarządu UTW) przedstawili działalność uniwersytetu w roku ak. 2017/2018, omówili sprawy związane z zakończeniem roku akademickiego oraz przedstawili założenia zamierzeń edukacyjnych na nowy rok akademicki.
2.Wydarzenia w UTW UWr w dniach 14- 31 maja 2018r.:
- Dzień OTWARTYCH DRZWI - 17maja 2018r. Program na plakatach i stronie internetowej UTW.
- ZAKOŃCZENIE roku akademickiego 2017/ 2018 :
• Msza św. – 20 maja 2018r. godz. 12.30 – Kościół p.w. św. Elżbiety ul. Grabiszyńska.
• Uroczyste zakończenie roku akad. 21 maja 2018r. godz. 12.00 . Aula na Wydziale Prawa UWr. Zapraszamy wszystkich Słuchaczy. W programie przewidziano występ Orkiestry Komendy Woj. Policji.
- UROCZYSTE zakończenie zajęć AKADEMII BEZPIECZNY SENIOR – 28 maja 2018r godz. 12.00 – Sala Oratorium Marianum UWr.
3. Ankieta ewaluacyjna – wypełnione ankiety można składać do 18 maja 2018r. Zapraszamy do wypełnienia Ankiety – warto mieć wpływ na działalność naszego uniwersytetu.
4. PODZIĘKOWANIA dla:
Pani Renaty Babac – Stencel( Wiceprzewodniczącej Zarządu UTW) za wszystkie działania związane z organizacją wycieczki do Warszawy (24-25 maja 2018r.)połączonej z wizytą w Sejmie RP.
Pani Teresie Szewiole za organizację wyjazdu edukacyjnego do Krakowa w dniu 27.024.2.018r dziękują -prowadzące Krąg Dyskursywny OKNO i uczestnicy spotkań Kręgu.
5. To ostatni Briefing w roku akad.2017/2018. Dziękujemy wszystkim czytającym nasze informacje. Gratulujemy Słuchaczom I roku uzyskanych zaliczeń zajęć. Wszystkim słuchaczom gratulujemy wytrwałości i pomyślnego zakończenia roku akademickiego. Życzymy aktywnego wypoczynku. I do zobaczenia po wakacjach.