Aktualności UTW 05.03.2018 r.

1) 1 marca 2018r. podjęły pracę, na stanowiskach administracyjnych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w UWr (sekretariat) - Pani Izabela Bal – Olszewska i Pani Aleksandra Zimnicka.

2) 15 marca 2018r. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w UWr ,rozpoczyna program Akademia „Bezpieczny Senior” skierowany do seniorów.
Uroczysta Inauguracja zajęć w Sali Oratorium Marianum UWr. 15 marca o godz.11.00.
W programie 10 spotkań z zakresu samoobrony i prewencji dla 50-osobowej grupy słuchaczy naszego uniwersytetu.
Zapisy od 6 marca 2018r. prowadzą dyżurni UTW.

3) W dniu 8 marca 2018r. 10-cio osobowa grupa słuchaczek UTW, uczestniczących w warsztatach dziennikarskich pod kierunkiem mgr Magdy Wieteskiej, będzie uczestniczyła w Domu Europy we Wrocławiu w debacie pt. „Z Widokiem na rolę kobiet w mediach”

4) 12 marca 2018r. o godz. 12:00 przeprowadzony będzie test umiejętności dla osób zainteresowanych nauką języka angielskiego w ramach międzynarodowego projektu Not Too Late to Speak. W nauce języka będzie mogło uczestniczyć ok. 30 osób nie znających języka angielskiego. Kurs będzie trwał 2 miesiące i będzie się składał z 8 spotkań po 3x 45 min.
5) Nawiązano współpracę z Teatrem CAPITOL i Instytutem Archeologii UWR w zakresie pozyskania pomieszczeń na zajęcia dla słuchaczy UTW.

6) Wprowadza się bezwzględny zakaz prezentacji produktów z podawaniem marek i producentów oraz ich sprzedaży w ramach wykładów, zajęć warsztatowych.

7) W związku z planowanym wydarzeniem „Dni Otwarte w UTW” zapraszamy do współpracy studentki i studentów UWr, w ramach praktyk studenckich.

8) W najbliższych dniach, we współpracy ze specjalistami z Instytutu Dziennikarstwa UWr, przeprowadzone będą prace związane z nagłośnieniem Auli UTW.

9) Po zakończeniu zajęć w semestrze letnim będzie przeprowadzony remont wszystkich pomieszczeń UTW.

10) Zarząd UTW zwraca się do Sekcji i Zespołów prośbą o zainteresowanie się możliwościami wynikającymi z Mikrograntów – miejskiego programu wsparcia inicjatyw lokalnych.

11) Istnieje możliwość pozyskania z Ministerstwa Kultury i Sztuki środków finansowych na realizację mini projektów związanych z Rokiem 100-lecia Niepodległości, w ramach rządowego programu „ Niepodległa”.

12) 12 marca 2018r.po wykładzie audytoryjnym o godz. 13.15 w Auli UTW odbędzie się zebranie Rady Słuchaczy, na którym zostaną omówione tematy:
- Udział UTW w Dolnośląskim Festiwalu Nauki w roku 2018,
- Tematyka obchodów 100-lecia Niepodległości w działalności UTW.
- Dni otwarte UTW w maju br.
- Wakacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku.