Akademia Dostępne Finanse – zajęcia dla Seniorów

Akademia Dostępne Finanse – zaproszenie

Spotkanie przeznaczone dla Seniorów rozpocznie się w dniu 28.XI.2018 r. o godz. 10:00 w sali 003 (parter) w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej (ul. Worcella 25-27, Wrocław).

Informacje od organizatorów:

Akademia Dostępne Finanse jest inicjatywą Narodowego Banku Polskiego, której celem jest zwiększenie świadomości wśród Polaków na temat korzyści i możliwości płynących z posiadania rachunku bankowego oraz aktywnego korzystania
z nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna.
Niski poziom ubankowienia, wykorzystywania kart płatniczych oraz korzystania
z bankowości elektronicznej dotyczy wszystkich regionów Polski, ale szczególnie dotyka mieszkańców małych miast i wsi. Dlatego niezależnie od działań podejmowanych przez władze rządowe i samorządowe, Narodowy Bank Polski podejmuje szereg działań, a wśród nich m.in. projekt Akademia Dostępne Finanse.

W ramach Akademii Dostępne Finanse NBP prowadzi warsztaty/prezentacje:
1. bezpieczeństwo kart płatniczych
• jakie są rodzaje kart płatniczych,
• schemat funkcjonowania kart płatniczych,
• jak są zabezpieczone karty płatnicze,
• jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych,
• co w przypadku zgubienia, kradzieży.
2. usługi i produkty bankowe
• jak wygląda system bankowy w Polsce,
• jakie usługi świadczą banki,
• na co zwrócić szczególną uwagę przy podpisywaniu umów z bankami,
• jak obliczyć koszt pożyczki/kredytu,
• czym jest shadow banking.
3. cyberbezpieczeństwo transakcji finansowych w sieci
• jak płacić w Internecie,
• bezpieczeństwo korzystania z płatności w Internecie,
• poruszanie się w świecie finansów elektronicznych.