22 I 2022 r. ZMIANA W ORGANIZACJI ZAJĘĆ W UTW

Drodzy Słuchacze,

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora z dn. 21.01.2022 r. w sprawie organizacji Kształcenia w semestrze zimowym w roku akad. 2021/2022, w związku z silnym wzrostem zachorowań na Covid-19, wszystkie zajęcia od 24 stycznia br do 27 lutego będą odbywały się on-line.

Dotyczy to wszystkich zajęć i spotkań realizowanych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w tym gimnastyki, lektoratów, wykładów, spotkań sekcji i klubów).

W poniedziałek otrzymacie Państwo nowe harmonogramy z aktywnymi linkami do spotkań na cały tydzień.