Zaproszenie na program artystyczny - ROZPACZ I NADZIEJA

Szanowni Słuchacze,

"ROZPACZ I NADZIEJA"
- to przesłanie ukazujące dramaturgie wydarzeń w poemacie Juliusza Słowackiego pt. "OJCIEC ZADZUMIONYCH"
na które zaprasza: ANNA ZADORECKA słuchaczka UTW
Data: 8.04.2019 r. (po wykładzie audytoryjnym)
Miejsce: aula Uniwersytetu II piętro
Narracje: Grażyna Kołakowska, Jagoda Jenczelewska

O programie:
Juliusz Słowacki - poeta obdarzony wrażliwa duszą i wielkim talentem literackim.
Kunszt słowa w jego wydaniu to wyżyny nie do pokonania.
Podróżując do Ziemi Świętej otrzymał od lekarza uczestniczącego w karawanie przekaz o tragedii ojca ,który na skutek epidemii dżumy utracił żonę i siedmioro dzieci.
Ta wiadomość..pozwoliła poecie stworzyć przejmujący obraz tej chwili.
Samotność, strach, tysiące kłębiących się myśli oraz opis miejsca rozgrywającej się tragedii nabiera mocy w pustynnym krajobrazie.